Show simple item record

dc.contributor.advisorGönen, Mübeccel Sara
dc.contributor.authorCeran, Caner
dc.date.accessioned2020-01-13T11:03:03Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationApa 6tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21708
dc.description.abstractThis study aimed to analyse the picture books published for preschool children in terms of their supporting qualities on critical thinking skills development. This descriptive survey model study investigated hundred chilren picture books chosen with convenience sampling method among the translated or original picture books which are in market Turkey, by using a 17 criteria, “critical thinking skills supportive content evaluation form” created by the researcher. The data obtained from the picture child books was evaluated by frequency and percentile values. Evaluated books were qualitatively descriptive analyzed by “critical thinking skills supportive content evaluation form” in terms of “relating and questioning”, “self-regulation and innovation” and “avoidance of dogma”. The results of the study revealed that the evaluated books have “low” level of critical thinking skills supportive content.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEleştirel düşünmetr_TR
dc.subjectOkul öncesi
dc.subjectÇocuk kitapları
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.subject.meshMedical Subject Headings::E::Educationtr_TR
dc.titleResimli Çocuk Kitaplarının Eleştirel Düşünme Becerilerini Desteklemesi Yönünden İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma okul öncesi dönemdeki çocuklar için yayınlanmış olan resimli kitapların eleştirel düşünme becerilerini destekleyici nitelikleri açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Betimsel tarama modelinde planlanan çalışmada, literatür amaca uygun olarak taranarak araştırmacı tarafından geliştirilen, 17 kriterden oluşan “Eleştirel Düşünme Becerilerini Destekleyici İçerik Değerlendirme Formu” ile Türkiye’de satışa sunulan çeviri ve özgün resimli öykü kitaplarından uygun örnekleme yöntemiyle edinilmiş 100 resimli çocuk kitabı incelenmiştir. Resimli çocuk kitaplarından elde edilen verilerin yorumlanması için frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. İncelenen kitaplar “Eleştirel Düşünme Becerilerini Destekleyici İçerik Değerlendirme Formu”nun “ilişki kurma-sorgulama”, “özdüzenleme-yenilik” ve “dogmalardan sakınma” boyutları üzerinden nitel araştırma yöntemlerinden olan betimsel analiz yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda incelenen kitapların eleştirel düşünme becerilerini destekleyici içeriklere “düşük” düzeyde sahip oldukları ortaya çıkmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentOkul Öncesi Öğretmenliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-01-13T11:03:04Z
dc.subject.ieeeIEEE Thesaurus Terms::Educationtr_TR
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record