Show simple item record

dc.contributor.advisorGülsün Akpınar, Meltem
dc.contributor.authorImre Yetkin, Duygu
dc.date.accessioned2020-01-17T07:38:37Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-03-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21747
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine the relationship between ADC values in breast MRI with immunohistochemical markers and hormone receptor status in breast cancer patients and also to reveal T2 intensity, shape, margin, size, lymph node involvement, grade, multifocality, multicentricity, bilaterality and enhancement pattern differences between subtypes of tumours. In this study, 141 patients who underwent breast biopsy in the Department of Radiology of Hacettepe University Faculty of Medicine were included between January 2010-June 2018. Patients were divided into receptor subgroups according to hormone receptor status, molecular subtypes according to hormone receptor status, grade and Ki-67 index and pathological main subtypes. Tumor degree, enhancement patterns, age of the patient, side of the mass, lymph node involvement, ADC values, BI -RADS classification, bilaterality, multifocality, multicentricity, margin, shape, T2A intensity were evaluated for these subtypes. ADC values were higher in patients with triple negative tumors than Luminal A and Luminal B tumors. ADC values were higher in triple negative tumors than in ER+, PR + and HER 2 -tumors. Lymph node involvement was found to be lower in ER +, PR +, HER 2-group, which had lower ADC values than triple negative tumors. Rim enhancement was significantly higher in triple negative tumors. Circumscribed margin in both hormone receptor subgroups and molecular subgroup classification was higher in triple negative tumors. In conclusion, ADC values may give information about the course and the type of the tumor.tr_TR
dc.description.sponsorshipyoktr_TR
dc.description.tableofcontentsİçindekiler TEŞEKKÜR i ÖZET ii ABSTRACT iii TABLOLAR viii RESİMLER x 1. GİRİŞ VE AMAÇ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Meme Anatomisi ve Embriyolojisi 3 2.2 Benign Meme Lezyonları 7 2.2.1 Nonneoplastik 7 2.2.1.1 Kistler 7 2.2.1.2 Duktal Ektazi 7 2.2.1.3 Yağ Nekrozu 8 2.2.1.4 Radyal Skar 8 2.2.1.5 Galaktosel 9 2.2.1.6 Vasküler Lezyonlar 9 2.2.1.7 Lipom 9 2.2.2 Neoplastik 10 2.2.2.1 Fibroadenom 10 2.2.2.2 İntraduktal Papillom 11 2.2.2.3 Hamartom 12 2.2.2.4 Filloid Tümör 12 2.2.2.5 Diğer Nadir Lezyonlar 13 2.2.2.6 Proliferatif Meme Hastalığı 13 2.3 Malign Meme Lezyonları 13 2.3.1 Noninvazif Meme Karsinomu 13 2.3.1.1 Duktal karsinoma in situ (DKİS) 13 2.3.1.2 Lobüler Karsinoma in Situ (LKİS) 14 2.3.2 İnvaziv Meme Karsinomu 15 2.3.2.1 İnvaziv Duktal Karsinoma 15 2.3.2.1.1 İnvaziv Duktal Karsinoma Spesifiye Edilmemiş Tip (İDK- NOS) 16 2.3.2.1.2 İnvaziv Duktal Karsinoma Spesifiye Edilmiş Tipler 17 2.3.2.1.2.1 Medüller Karsinoma 17 2.3.2.1.2.2 Müsinöz Karsinoma 18 2.3.2.1.2.3 Papiller Karsinoma 19 2.3.2.1.2.4 Tübüler Karsinom 19 2.3.2.1.2.5 Mikropapiller Karsinom 20 2.3.2.2 İnvaziv Lobüler Karsinom 21 2.3.2.3 İnflamatuar karsinom 21 2.3.2.4 Paget Hastalığı 22 2.3.2.5 Malign Filloid Tümör 23 2.3.2.6 Lenfoma, Lösemi 23 2.3.2.7 Metaplastik Karsinom, Sarkomlar, Metastatik Meme Lezyonları 23 2.4 Meme Kanserinde Moleküler Alt Tipler 23 2.5 BI-RADS MRG, ACR Atlası, 2013, 5. Baskı 26 2.6. Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme 28 3. GEREÇ VE YÖNTEM 33 3.1. Kapsam ve Yöntem: 33 3.2 Materyal ve Metod: 33 3.3 İstatistiksel Analiz 39 4. BULGULAR 40 6. SONUÇ 61 7. KAYNAKLAR 62tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectADC, Meme MRG, Üçlü negatif tümörlertr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Radyoloji. Tanısal görüntülemetr_TR
dc.titleMEME KANSERLİ OLGULARDA İMMUNOHİSTOKİMYASAL BELİRTEÇLER İLE MEME MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE ADC (APPARENT DIFFUSION COEFFICIENT) DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASItr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı meme kanserli hastalarda MRG’de ADC değerleri ile immunohistokimyasal belirteçler arasındaki ilişkinin belirlenmesi, immunohistokimyasal ve reseptör durumuna göre sınıflanan hastalarda tümörün T2 A intensitesi, kenarları, boyutları gibi morfolojik özellikleri, lenf nodu tutulumu, multifokalitesi, multisentrisitesi, derecesi, kontrastlanma paterni gibi parametreler ile alt tipler arasındaki farkların ortaya konmasıdır. Bu çalışmaya Ocak 2010-Haziran 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında meme biyopsisi yapılıp, patoloji sonucu invazif meme karsinomu ile uyumlu gelen ve ameliyat öncesi meme MRG'de kitlesel kontrastlanma gösteren 141 hasta dahil edildi. Hastalar reseptör durumuna göre alt gruplara, hormon reseptör durumu, derecesine ve Ki-67 indeksine göre moleküler alt tiplere ve patolojik ana alt tiplere ayrılarak tümörün derecesi, kontrastlanma paternleri, hastanın yaşı, kitlenin tarafı, lenf nodu tutulumu, ADC değerleri, BI-RADS sınıflaması, bilateralite, multifokalite, multisentrisite, kenar, şekil, T2A intensitesi gibi parametreler bu alt tipler için değerlendirildi. Üçlü negatif tümörlerde ADC değerleri Luminal A ve Luminal B tümörlerden yüksek bulundu. Üçlü negatif tümörlerde ADC değeri ER+, PR+, HER 2- tümörlerden yüksek bulundu. ADC değeri üçlü negatif tümörlerden daha düşük bulunan ER +, PR+, HER 2 – grupta lenf nodu tutulumu da daha düşük bulundu. Üçlü negatif tümörlerde halkasal boyanma ve iyi sınır özelliği diğer gruplara göre daha sık görüldü. Sonuç olarak ADC değerleri tümörün seyri ve tipi hakkında bilgi verebilir .tr_TR
dc.contributor.departmentRadyolojitr_TR
dc.embargo.terms2 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-03-19T07:38:37Z
dc.subject.mscMathematics Subject Classification::Measure and integrationtr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Health and Safetytr_TR
dc.subject.jitaJITA Classification System of Library and Information Science::Users, literacy and readingtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record