Show simple item record

dc.contributor.advisorAkyol, Aytekin
dc.contributor.authorKatipoğlu, Kübra
dc.date.accessioned2020-01-17T07:53:25Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-11-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21782
dc.description.abstractColonic subepithelial and pericryptal myofibroblasts are located just beneath the epithelium in the colonic lamina propria whom are -SMA positive mesenchymal cells that play a role in many processes such as wound healing, epithelial growth, fibrosis, immuno-tolerance, inflammation and tumor invasion. In addition to subepithelial myofibroblasts, there are other mesenchymal cells (eg, pericytes) in the colonic lamına propria which are stained positive with -SMA. The aim of this thesis is find a specific biomarker for colonic subepithelial and pericryptal myofibroblasts. Twenty patients who underwent colectomy for adenocarcinoma in Hacettepe University School of Medicine in 2019 were included in this study. Tissue microarray was prepared by sampling two separate foci from paraffin blocks representing the normal colon mucosa of each case. Immunohistochemical studies were performed using -SMA, Desmin, ZEB1, TMEM119, AOC3, PR2D3, MYH11, CD146, CD56 antibodies on serial sections. Expression of TMEM119, AOC3, and MYH11 were evaluated in 28 colorectal adenocarcinoma cases in two different tissue microarrays. In this study, we demonstrated that colonic subepithelial and pericryptal myofibroblasts were positive for TMEM119 for the first time in the literature. Presence of ZEB-1 expression in myofibroblasts supports the EMT event. In colorectal cancers loss of myofibroblastic markers in stroma were also demonstrated.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectkolonik subepitelyal ve perikriptal myofibroblast, TMEM-119, ZEB-1, AOC3, PR2D3, MYH11, CD146, CD56tr_TR
dc.titleKolonik Subepitelyal ve Perikriptal Myofibroblastlar İçin İmmunohistokimyasal Belirteçlerin Tanımlanması ve Neoplastik Süreçteki İfadelerinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetKolonik subepitelyal myofibroblastlar, lamina propriada kriptlerin hemen altında yer alan; yara iyileşmesi, epitel büyümesi, fibrozis, immuntolerans, inflamasyon, tümör invazyonu gibi birçok süreçte rol alan -SMA pozitif mezenkimal hücrelerdir. Kolonik lamina propriada subepitelyal myofibroblastlar haricinde -SMA boyanan başka mezenkimal hücreler de (örneğin perisitler) mevcuttur. Bu tez çalışmasının amacı; kolonik subepitelyal ve perikriptal myofibroblastlara spesifik bir immunbelirteç bulmaktadır. Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi’nde 2019 yıllında adenokarsinom nedeniyle kolektomi ameliyatı olan 20 adet vaka dahil edilmiştir. Olgulara ait normal kolon mukozasını temsil eden parafin bloklardan iki ayrı odak örneklenerek doku mikrodizini hazırlanmıştır. Mikrodizinden elde edilen seri kesitlere ZEB1, -SMA, Desmin, TMEM119, AOC3, PR2D3, MYH11, CD146, CD56 antikorları kullanılarak immünohistokimyasal çalışmalar uygulanmıştır. Ayrıca iki farklı doku mikrodizininde temsil edilen 28 kolorektal adenokarsinom TMEM119, AOC3 ve MYH11 ile boyanmıştır. Bu çalışmada literatürde ilk kez TMEM119 ile kolonik subepitelyal ve perikriptal myofibroblastların pozitif olduğunu göstermiştir. Myofibroblastlarda ZEB-1 ekspresyonu EMT’yi desteklemektedir. Kolorektal kanserlerde stromada myofibroblastik biyobelirteçlerde kayıp da gösterilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTıbbi Patolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-01-17T07:53:25Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record