Recent Submissions

  • On Dokuzuncu Yüzyılda İngiliz Kadın Yazarlar 

    Bozer, Deniz (Hacettepe Üniversitesi, 2018)
    Hacettepe Üniversitesi İngiliz Edebiyatı ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan İngiliz Kadın Yazarlar serisinin üçüncüsünü : _şturan bu kitap, on dokuzuncu yüzyılda edebi veya edebiyat dışı alanlarda ...
  • İngiliz Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet 

    Reis, Huriye; Özüm, Aytül (Hacettepe Üniversitesi, 2017)