Show simple item record

dc.contributor.advisorKılınçkaya, Mehmet Derviş
dc.contributor.authorYılmaz, Bürkem
dc.date.accessioned2020-01-21T12:28:34Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-09-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21859
dc.description.abstractThe main objective of the study is to illuminate the history of the Western Thrace Turkish community, whose existence as a minority was accepted by international treaties, in the period between 1945-1960, during which there were developments that significantly changed the world politics and history. The Western Thrace Turks are the Turkish community living under the sovereignty of the Greek State with the Treaty of Lausanne in 1923 and as a citizen of Greece. The main subject of the study is the Western Thrace Turks who settled in the region during the establishment of the Ottoman Empire and adopted this geography as a minority in the 20th century, especially the political developments that took place between 1945-1960. The Western Thrace Turks, who were excluded from the exchange with the Treaty of Lausanne signed in 1923 and officially under minority status under Greek administration, have undergone very variable processes due to the diplomatic relations between the two countries after 1930s. Western Thrace Turkish Minority was subjected to the fluctuating policies of the administration of the Greek State due to the strained relations between the years 1945, the end of the Second World War and the 1960s when the Cyprus Problem began to form. As a natural consequence of this situation, socioeconomic, cultural and political life of the Western Thrace Turkish Minority has also changed greatly. The main framework of the study is the situations of the Western Thrace Turkish Minority between 1945-1960.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectBatı Trakya Türk azınlığıtr_TR
dc.subjectTürk-Yunan ilişkileritr_TR
dc.subjectLozan Konferansıtr_TR
dc.subjectYunanistan iç savaşıtr_TR
dc.subjectKıbrıs Sorunutr_TR
dc.titleII. Dünya Savaşı Sonrası Yunanistan'daki Türk Azınlığı'nın Durumu (1945-1960)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışmanın temel hedefi, azınlık olarak varlığı uluslararası antlaşmalarla kabul edilen Batı Trakya Türk topluluğunun dünya siyasetini ve tarihini önemli ölçüde değiştiren gelişmelerin yaşandığı 1945-1960 yılları arası dönemdeki tarihlerini aydınlatmaktır. Batı Trakya Türkleri, 1923 yılında Lozan Antlaşması ile Yunanistan Devleti egemenliğinde ve Yunanistan vatandaşı statüsünde yaşayan Türk topluluğudur. Osmanlı İmparatorluğu kuruluş döneminde bölgeye iskân edilen ve bu coğrafyayı yurt edinen Batı Trakya Türklerinin 20. yüzyıl itibarı ile azınlık oluşları ile özellikle 1945-1960 yılları arasında meydana gelen siyasi gelişmeler ve akabinde azınlığın durumu, çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile mübadele dışı tutulan ve Yunanistan idaresinde resmen azınlık statüsünde yaşayan Batı Trakya Türkleri, 1930’lu yıllardan sonra iki ülke arasında gerçekleşen diplomatik ilişkiler nedeniyle oldukça değişken süreçler geçirmişlerdir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği 1945 yılı ile Kıbrıs Sorununun oluşmaya başladığı 1960 yılları arasında ilişkilerin gerginleşmesi nedeniyle Batı Trakya Türk Azınlığı, Yunanistan Devleti idaresinin inişli-çıkışlı politikalarına maruz kalmışlardır. Bu durumun doğal sonucu olarak Batı Trakya Türk Azınlığının sosyoekonomik, kültürel ve siyasi hayatı da büyük değişiklikler göstermiştir. Çalışmanın asıl çerçevesini, Batı Trakya Türk Azınlığının bahsi geçen 1945-1960 yılları arasındaki durumları oluşturmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentAtatürk İlke ve İnkılapları Tarihitr_TR
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record