Show simple item record

dc.contributor.advisorPehlivan, Serdar
dc.contributor.authorOduncu, Semih
dc.date.accessioned2020-01-30T08:21:14Z
dc.date.issued2020-01-20
dc.date.submitted2019-12-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21944
dc.description.abstractIt is undoubtedly the ecological system and nature that are most adversely affected by the progress of technology and the consequences of industrialization. The development of technology and industrialization have confronted nature with a human model that is self-centered and does not care about life forms outside of itself. The main reason for the ecological crisis is the inadequacy of people's knowledge about consumption, their wastefulness and the loss of their ability to communicate with nature. This research was designed as a social responsibility project to raise awareness about the problems in the field of ecology. Within the scope of the project, four workshops and two exhibitions were held in four different national and international educational institutions in Bulgaria. Within the scope of the thesis, ecological system, new and alternative environmentally friendly methods and materials, sustainable design and the place of graphic design in sustainability are investigated. The scope of application consists of an innovative approach called BIOPOSTER. This is done by spreading plant seeds onto hand crafted sheets made by recycled waste paper. By using pre-cut templates, plant seeds are used to create visuals and the right conditions are created for the seeds to germinate. As the seeds grow, the artistic message of the poster becomes visible in time. In accordance with the results obtained, six different BIOPOSTER designs have been produced and exhibited. BIOPOSTER design carries an interactive feature that requires the participation of the audience by inviting them to touch the posters and allowing them to receive the conveyed message using both senses, visual and touch. By doing so, a tactile environment is created which communicates nature through graphic design. The interaction between the poster and the audience is observed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectGrafik tasarımtr_TR
dc.subjectEkotasarımtr_TR
dc.subjectSürdürülebilirliktr_TR
dc.subjectKendin yaptr_TR
dc.subjectBiopostertr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlar::Görsel sanatlartr_TR
dc.titleGrafik Tasarımın Sürdürülebilirlik İçerisindeki Rolü Ve “Bıoposter” Tasarımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTeknolojinin ilerleyişinin ve sanayileşmenin sonuçlarından en fazla olumsuz yönde etkilenen kuşkusuz ekolojik sistem ve doğadır. Teknolojinin gelişmesi ve endüstrileşme, benmerkezci ve kendi dışındaki yaşam formlarını önemsemeyen bir insan modeli ile doğayı karşı karşıya bırakmıştır. Ekolojik krizin temel sebebi insanların tüketim konusundaki bilgilerinin yetersizlikleri, savurgalıkları ve doğa ile iletişim kurma yetilerinin kaybolmasıdır. Bu araştırma, ekoloji alanında yaşanan sorunlar hakkında farkındalık uyandırmak için, sosyal sorumluluk projesi olarak tasarlanmıştır. Proje kapsamında Bulgaristan’da bulunan ulusal ve uluslararası dört farklı eğitim kurumunda dört çalıştay ve iki sergi gerçekleştirilmiştir. Tez kapsamında ekolojik sistem, doğaya dost olan yeni alternatif yöntem ve materyaller, sürdürülebilir tasarım ve grafik tasarımın sürdürülebilirlik içerisindeki yeri araştırılmıştır. Uygulama kapsamını, yenilikçi bir yaklaşım olan ve BIOPOSTER olarak isimlendirilen bir uygulama tekniği oluşturmaktadır. Uygulamada atık kağıtlar geri dönüştürülmüştür ve yaratılan biçimler için mürekkep yerine tohum kullanılmıştır. Aynı zamanda kağıt içerisindeki tohumların yeşerip mesajı katılımcıya iletebilmesi için gereken şartlar araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, birbirleri ile bağlantılı olan altı farklı BIOPOSTER tasarımı üretilmiş ve sergilenmiştir. BIOPOSTER tasarımı izleyenlerin de katılımını gerektiren bir sürece sahip olduğu için “etkileşimli olma” özelliğini taşımaktadır. Bununla birlikte, insanların doğa ile kurdukları iletişimi, grafik tasarım aracılığı ile dokunsallaştıran bir nitelik taşımaktadır. Bu şekilde verilmek istenen mesaj sadece görsel duyular kullanılarak değil, dokunma duyusu kullanarak da tecrübe edilebilecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-08-03T08:21:14Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/restrictedAccess