Show simple item record

dc.contributor.advisorBüyükkantarcıoğlu, Nalan
dc.contributor.authorMohammadpour Talaei, Navid
dc.date.accessioned2020-02-03T07:15:41Z
dc.date.issued2020-01-27
dc.date.submitted2019-12-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21983
dc.description.abstractThe present study is an attempt to shed light on the language contact phenomenon viz. codeswitching occurring between Azeri and Persian by the bilingual speakers of these languages in the context of Tabriz, Iran. To this end, two sets of data were collected. In the first set, approximately 9 hours of naturally occurring conversations were audio recorded in various situations and places, such as a grocery store, a jewelry store, a spare parts shop, a hair salon, university campus, taxi, etc. For the second set of data, 7 video clips of TV interviews with the governmental authorities of Tabriz, Iran, was retrieved from a video streaming website. The recorded data were manually transcribed and codified. Analysis of the data was carried out at two stages, sociolinguistic analysis and structural analysis. For the purpose of structural analysis, Myers-Scotton’s (1993) Matrix Language Frame Model and Myers-Scotton and Jakes’s (2000) 4M Model were used. For the sociolinguistic analysis of the data, Myers-Scotton’s (1993) Markedness Model was used. Findings of the research showed that, codeswitching occurred much more frequently in the TV interviews. Sociolinguistic analysis of the data also revealed that all of the codeswitching in the TV interviews were unmarked. Nevertheless, in the naturally occurring conversations, the noun phrases (NPs) that included proper nouns such as organization names, etc. were the “unmarked choices”. In all of the constituents with “Matrix Language” and “Embedded Language” elements, Azeri proved to be the Matrix Language, providing the morphosyntactic frame for the constituent, and Persian was the Embedded Language. In the codeswitched sentences, Persian nouns had the highest number of occurrence in both data sets. There were Persian adjectives occurred in the data which were the second highest occurring Embedded Language elements among others. Regarding the frequency of the Matrix Lnaguage (Azeri) suffixes that inflected with the Embedded Language (Persian) elements, in the naturally occurring conversations, Azeri possessive suffixes occurred more frequently than other suffixes. In the TV interviews, Azeri person markers occurred more frequently than other ML suffixes and the Azeri instrumental markers were used less than other suffixes.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectLanguage contacttr_TR
dc.subjectCodeswitching
dc.subjectMatrix language frame
dc.subjectMarkedness model
dc.titleCodeswitching Between Azeri and Persian: Sociolinguistic and Structural Aspcetstr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, İran'ın Tebriz şehrinde ikidilli konuşucular tarafından Azerice ve Farsça arasında meydana gelen ve bir dil etkileşimi olgusu olan düzenek değişimine (İng. codeswitching) ışık tutmaya çalışan bir girişimdir. Bu amaçla çalışmada iki grup veri toplanmıştır. İlk grupta, bakkal, kuyumcu, yedek parçacı, kuaför, üniversite kampüsü, taksi, vb. gibi çeşitli durumlarda ve yerlerde dokuz saatlik doğal dil verisinin kaydedilmesiyle oluşturulan veri bulunmaktadır. İkinci veri grubunda ise, bir internet sitesi tarafından İran'ın Tebriz kenti yetkilileriyle gerçekleştirilmiş yedi televizyon röportajı bulunmaktadır. Kaydedilen veriler el ile olarak çeviriyazıya aktarılmış ve kodlanmıştır. Verilerin çözümlenmesi ise yapısal ve toplumdilbilimsel olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Yapısal analizde, Myers-Scotton’un (1993a, 1993c) Matrix Language Frame Modeli ve Myers-Scotton’ın ve Jakes’ın (2000) 4M Modeli kullanılmıştır. Verilerin toplumdilbilimsel analizi için ise Myers-Scotton’un (1993c) Markedness Modeli kullanılmıştır. Araştırmada düzenek değişiminin TV röportajlarında, doğal gerçekleşen konuşmalardan çok daha sık meydana geldiği bulgulanmıştır. Toplumdilbilimsel çözümleme ise televizyon röportajlarında düzenek değiştirmenin belirtisiz (İng. unmarked) olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, doğal gerçekleşen konuşmalarda kurum adları gibi özel ad içeren ad tümcelerinin belirtisiz düzenek değiştirme görünümüne sahip olduğu bulgulanmıştır. Temel Dil (Matrix Language) ve Yerleşik Dil (Embedded Language) unsurlarına sahip tüm bileşenlere bakıldığında, Azericenin biçim-sözdizimsel çerçeveyi sağlayan dil, Farsçanın ise yerleşik dil olduğu görülmüştür. Düzenek değiştirme içeren tümcelere bakıldığında, Farsça adların her iki veri grubunda da en yüksek tekrarlanma sayısına sahip olduğu bulgulanmıştır. Çalışmada, diğer en yüksek tekrara sahip olan sözcük türünün ise sıfatlar olduğu görülmüştür. Farsça sözcüklerin Azerice ekler ile çekimlenme sıklığına bakıldığında, doğal gerçekleşen konuşmalarda Azerice iyelik eklerinin diğer eklerinden daha sık kullanıldığı görülmüştür. Televizyon röportajı verisinde, Azerice kişi belirteçleri diğer Azerice eklernden daha sık gerçekleştiği ve Azeri araç belirteçlerinin diğer eklerden daha az kullanıldığı bulgulanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dilbilimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-02-03T07:15:43Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record