Show simple item record

dc.contributor.advisorKoyuncu Lorasdağı, Berrin
dc.contributor.authorÇakır Demirhan, Derya
dc.date.accessioned2020-02-03T07:22:28Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2019-12-25
dc.identifier.citationÇakır Demirhan, Derya. Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Ulusal Vatandaşlık Rejimine Etkisi. Doktora Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21988
dc.description.abstractThe impact of mass influxes on national citizenship regimes is emerging as a significant question today when the number of international immigrants, refugees and displaced persons reach millions. After the breaking out of the civil war in Syria in 2011, Republic of Turkey opened its borders to millions of Syrians and has been hosting them for eight years. This is why Turkey comes out as a significant case worth to search in order to figure out the impact of mass influxes on national citizenship regimes. This study aims at researching the impact of Syrians under temporary protection on the national citizenship regime in Turkey. To this end, the study focuses on the parliamentary parties’ discourses on Syrians during the last eight years and analyzes them in a comparative way. The study is a qualitative research based on a case study. The data is collected using document analysis and interviewing technics. Considering the impact of Syrians under temporary protection on the national citizenship regime in Turkey, the main claim of the study is that both the discourse perpetuating the national citizenship regime and the one challenging it are mutually gaining strength. The first chapter of this study gives coverage to literature on citizenship, nation state –citizenship and immigration and citizenship. The second chapter is on the features of the national citizenship regime in Turkey. The third chapter encompasses the general information about Syrians in Turkey. The fourth chapter of this study is on the discourses of the parliamentary parties’ on Syrians and the comparative analysis of these discourses in respect of national citizenship regime. Keywords National Citizenship Regime, Parliamentary Parties, Syrians, Temporary Protection, Mass Influx, International Migrationtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectUlusal vatandaşlık rejimitr_TR
dc.subjectParlamenter partilertr_TR
dc.subjectSuriyelilertr_TR
dc.subjectGeçici korumatr_TR
dc.subjectKitlesel akınlartr_TR
dc.subjectUluslararası göçtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Siyaset bilimi::Siyaset bilimi (Genel)tr_TR
dc.titleTürkiye’de Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Ulusal Vatandaşlık Rejimine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetUluslararası kitlesel göç akınlarının ulusal vatandaşlık rejimlerine etkisi uluslararası göçmenlerin, sığınmacıların ve yerinden edilmiş insanların sayısının milyonlarla ifade edildiği günümüzde önemli bir sorunsal olarak karşımıza çıkmaktadır. 2011 yılında Suriye’de çıkan iç savaşın ardından kapılarını milyonlarca Suriyeliye açan ve sekiz yıldır sınırları içerisinde barındıran Türkiye Cumhuriyeti örneği, kitlesel akınların ulusal vatandaşlık rejimlerine etkisini anlamak bakımından araştırmaya değer bir alan sunmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin Türkiye’de ulusal vatandaşlık rejimine etkisini araştırmak amacıyla Türkiye’de parlamenter partilerin Suriyelilere yönelik 2011’den günümüze geçen sekiz yıllık süre içerisinde ürettikleri söylemlerinin ulusal vatandaşlık rejimi bağlamında karşılaştırmalı bir analizini yapmak üzere tasarlanmıştır. Çalışma bir durum/vaka analizini içeren nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında veriler belge analizi ve bireysel görüşme teknikleri aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmanın temel savı, parlamenter partilerin Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilere yönelik söylemleri değerlendirildiğinde, bir tarafta ulusal vatandaşlık rejimi ile örtüşen diğer tarafta ise Türkiye’de ulusal vatandaşlık rejiminin ötesine geçen söylemlerin güçlendiğidir. Çalışmanın ilk bölümünde vatandaşlık, ulus devlet-vatandaşlık ve göç-vatandaşlık bağlamındaki literatüre yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, Türkiye’de ulusal vatandaşlık rejiminin niteliğine, üçüncü bölümünde Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeliler ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümü ise parlamenter partilerin Suriyeliler ile ilgili söylemleri ve bu söylemlerin ulusal vatandaşlık rejimi bağlamında karşılaştırmalı bir analizini içermektedir. Anahtar Sözcükler Ulusal Vatandaşlık Rejimi, Parlamenter Partiler, Suriyeliler, Geçici Koruma, Kitlesel Akınlar, Uluslararası Göçtr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-02-03T07:22:28Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record