Show simple item record

dc.contributor.advisorSoltanov, Kamaltr_TR
dc.contributor.authorDüzgün, Fatma Gamzetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:55:14Z
dc.date.available2015-10-15T06:55:14Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2207
dc.description.abstractThis work is devoted to the existence and uniqueness of the solution of 3. typeinitial-boundary value problem for nonlinear diffusion type equation and also devotedto the behavior of solution. In the first chapter, our problem is defined and not only thehistorical development of the type of this equation but also some studies done on thetype of our problem are mentioned. In the second, general and special informations aregiven for this work. In the third, the problem which is taken into account is analysed.This chapter consists of two sub chapters related to the initial value of the problem.These sub chapters are investigated in three different cases as depending on nonlinearpart of the problem. Sufficient conditions for the existence and uniqueness of generalizedsolution of the problem are obtained and under these conditions the existence anduniqueness of generalized solution of the problem is proved. In the forth, behavior ofthe solution is investigated.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectNonlinear diffusion equationstr_TR
dc.titleBir Sınıf Doğrusal Olmayan Difüzyon Denklemlerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/1024tr_TR
dc.bolumMatematiktr_TR
dc.description.ozetLineer olmayan difüzyon tipli denklem için konulmuş 3. Sınıf başlangıç-sınır değer probleminin genelleşmiş çözümünün varlığı, tekliği gösterilmiş, çözümün davranışı üzerine sonuçlar elde edilmiştir. İlk bölümde, incelediğimiz problem tanıtılmış ve göz önüne alınan denklem tipinin tarihsel gelişiminin yanı sıra, ele aldığımız probleme benzer problemler için daha önce yapılan bazı çalışmalardan bahsedilmiştir. İkinci bölümde, bu çalışmada kullanılacak genel bilgiler, yapılan çalışmaya gerek olacak bazı özel bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde, göz önüne alınan problem incelenmiştir. Bu bölüm, problemin başlangıç değeri sıfır ve sıfırdan farklı olmak üzere iki alt bölümden oluşmaktadır. Her alt bölüm ise problemin lineer olmayan kısmına bağlı olarak üç durumda incelenmiştir. Uygun uzaylarda problemin genelleşmiş çözümünün varlığı ve tekliği için yeterli koşullar elde edilmiş bu koşullar altında çözümün varlığı ve tekliği kanıtlanmıştır. Son bölümde çözümün davranışı incelenmiştirtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record