Show simple item record

dc.contributor.advisorSoltanov, Kamaltr_TR
dc.contributor.authorÖztürk, Eylemtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:55:14Z
dc.date.available2015-10-15T06:55:14Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2208
dc.description.abstractIn this dissertation, the study of long-time behavior and solvability of the reaction-diffusion equation, which has a polynomial growth nonlinearity of arbitrary order, with Robin boundary condition on the bounded domain have been investigated.The dissertation is organized as follows. In the first part (Chapter 1), we introduce the problem to be studied. Additionally, the works which are related to the reaction-diffusion equations and especially with Robin boundary condition have been outlined.In the second chapter of dissertation, we give the definitions of some basic notions, theorems, lemmas and inequalities.In the third chapter, We investigate the problem in sublinear, linear and super linear cases, by depending on nonlinear part when the initial condition is zero. Additionally we investigate with nonzero initial condition in super linear case.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectReaction-diffusion equationtr_TR
dc.titleBir Sınıf Doğrusal Olmayan Difüzyon-Reaksiyon Denklemlerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/887tr_TR
dc.bolumMatematiktr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasında, lineer olmayan yapısı keyfi mertebeden polinom büyüme hızına sahip reaksiyon difüzyon denleminin Robin sınır koşulu altında, çözülebilirliği ve çözümünün uzun zaman davranışı araştırılmıştır. Tezimizin birinci bölümünde inceleyeceğimiz problem tanıtılmıştır. Ayrıca reaksiyon difüzyon denklemlerinden ve özellikle Robin sınır koşulu altında incelenmiş lineer olmayan parabolik denklemler ile ilgili yapılmış çalışmalardan bahsedilmiştir.Tezimizin ikinci bölümünde, çalışmamızda ihtiyaç duyacağımız bazı temel kavramlar, teoremler, lemmalar ve eşitsizlikler verilmiştir.Üçüncü bölümde, problem başlangıç koşulu sıfır iken, lineer olmayan yapısına bağlı olarak alt lineer, lineer ve üst lineer durumlarda incelenmiştir. Ayrıca üst lineer durum, sıfırdan farklı başlangıç koşulu altında göz önüne alınmıştır. Problem'in genelleşmiş çözümünün varlığı ve tekliği için katsayı fonksiyonları üzerine yeterli koşullar bulunmuştur.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record