Show simple item record

dc.contributor.advisorEmmungil Karamanoğlu, Serap
dc.contributor.authorAydoğan, Mustafa Yasin
dc.date.accessioned2020-02-17T08:09:50Z
dc.date.issued2020-02-04
dc.date.submitted2020-02-03
dc.identifier.citationKAYNAKLAR Akgün, Süleyman. (2018). Minimal Sanat Bağlamında Donald Judd’un Eserlerinde Biçim ve Anlam İlişkisi. Erişim: 30.01.2019. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/761171 Antmen, Ahu. (2008). 21. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık ArtNet. Donald Judd. İsimsiz. Erişim: 06.12.2019. https://news.artnet.com/market/donald-judd-birthday-10quotes-304729 ArtNet. Naum Gabo. Uzayda Doğrusal Yapı No.2. Erişim: 26.12.2019. http://www.artnet.com/artists/naum-gabo/linear-construction-in-space-no-2-mugWdAbRSQfiB8l0iYlVxg2 ArtNews. Alexander Calder. Üçlü Gong. Erişim: 27.12.2019. https://www.artnews.com/art-news/retrospective/retrospective-calder-1973-5530/ ArtNews. Frank Stella. Harran II. Erişim: 04.12.2019. https://www.artnews.com/art-news/retrospective/his-ability-to-change-has-been-amazing-a-review-of-momas-frank-stella-survey-from-1970-5233/ Artun, Ali. (2010). Sanat Manifestoları. İstanbul: İletişim Yayınları. Artun, Ali. (2015). Sanatın İktidarı. İstanbul: İletişim Yayınları. Blogspot. Alexander Rodchenko. Saf Kırmızı, Saf Sarı, Saf Mavi. Erişim: 27.11.2019. http://arch365bilgi.blogspot.com/2018/04/alexander-rodchenko.html Britannica. Victor Vasarely. Sign Sculpture. Erişim: 08.12.2019. https://www.britannica.com/biography/Victor-Vasarely Britannica. Viladimir Tatlin. III.Enternasyonal Anıtı’nın Modeli. Erişim: 24.11.2019. https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Yevgrafovich-Tatlin DesignWeek. Victor Vasarely. Renault Logosu. Erişim: 13.12.2019. https://www.designweek.co.uk/issues/27-april-3-may-2015/renault-updates-identity/ DetroitArtReview. Frank Stella. Hint İmparatoriçesi. Erişim: 04.12.2019. https://detroitartreview.com/category/prints/page/4/ Erdoğan, Ahsen. (2001). Victor Vasarely. ( A. Ova, Çev. ). İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık. E-Skop. Marcel Duchamp. Bisiklet Tekerleği. Erişim: 24.12.2019. https://www.e-skop.com/skopbulten/marcel-duchampin-sanati-ve-modern-parisin-cografyasi/986 Finenberg, Jonathan. (2014). 1940’tan Günümüze Sanat. (S. Atay-Eskier, Çev.). İzmir: Karakalem Kitapevi Yayınları GerçekBilim. Leonardo da Vinci. Helikopter Tasarımı / Helicopter (Aerial Screw). Erişim: 09.10.2019. https://www.gercekbilim.com/leonardo-da-vinci-bolum-2-icatlar/ GerçekBilim. Leonardo da Vinci. Makineli Tüfek Tasarımı / Leonardo’s Machine Gun. Erişim: 09.10.2019. https://www.gercekbilim.com/leonardo-da-vinci-bolum-2-icatlar/ GerçekBilim. Leonardo da Vinci. Paraşüt Tasarımı / Leonardo’s Parachute. Erişim: 09.10.2019. https://www.gercekbilim.com/leonardo-da-vinci-bolum-2-icatlar/ Germaner, Semra. (1997). 1960 Sonrası Sanat. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Greenberg, Clement. (1997). Modernizmin Serüveni. Enis Batur (Ed.). Modernist Resim (D. Şahiner, Çev.). s.357-363. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Harrison, C., Wood, P. (2011). Sanat ve Kuram. (S. Gürses, Çev.). İstanbul: Küre Yayınları. Hulten, Pontus. Tinguely Museum. Erişim: 03.12.2019. https://www.tinguely.ch/en/tinguely/tinguely-biographie.html İrodalMiradio. Victor Vasarely. Ambigu-B. Erişim: 13.12.2019. http://www.irodalmiradio.hu/femis/vasarely/6gestalt/08gestalt.htm İstanbulSanatEvi. Umberto Boccioni. Ruh Durumları; Gidenler. Erişim: 18.11.2019. https://www.istanbulsanatevi.com/sanatcilar/soyadi-b/boccioni-umberto/umberto-boccioni-bilinc-devleti-ii-gidenler/ İstanbulSanatEvi. Umberto Boccioni. Ruh Durumları; Uğurlamalar. Erişim: 18.11.2019. https://www.istanbulsanatevi.com/sanatcilar/soyadi-b/boccioni-umberto/umberto-boccioni-bilinc-devleti-i-ugurlama/ Jansen, Theo. TED Talks. (2007). Erişim: 08.10.2019. https://www.ted.com/talks/theo_jansen_my_creations_a_new_form_of_life?language=tr KrollerMuller. Umberto Boccioni. Mekanda Devinen Biçimlerin Sürekliliği. Erişim: 18.11.2019. https://krollermuller.nl/en/umberto-boccioni-unique-forms-of-continuity-in-space Lynton, Norbert. (1982). Modern Sanatın Öyküsü. (Prof. Dr. C. Çapan, Prof. S. Öziş, Çev.). İstanbul: Remzi Kitapevi. Margolin, Reuben. (2012). TED Talks. Erişim: 09.11.2019. https://www.ted.com/talks/reuben_margolin_sculpting_waves_in_wood_and_time?language=tr MasterWorksFineArts. Alexander Calder. Mobile. Erişim 26.12.2019. https://news.masterworksfineart.com/2017/10/19/the-mobiles-of-alexander-calder Ögel, Semra. (1977). Çevresel Sanat. İstanbul Teknik Üniversitesi Matbası. ReubenMargolin. Reuben Margolin. Konturlar. Erişim: 26.12.2019. https://www.reubenmargolin.com/waves/contours/ ReubenMargolin. Reuben Margolin. Nebula. Erişim: 26.12.2019. https://www.reubenmargolin.com/waves/nebula/ ReubenMargolin. Reuben Margolin. Yağmur Bulutu. Erişim: 26.12.2019. https://www.reubenmargolin.com/waves/nimbus/ Strandbeest. Theo Jansen. Gubernare. Erişim: 28.12.2019. https://www.strandbeest.com/genealogy Strandbeest. Theo Jansen. Uminami. Erişim: 28.12.2019. https://www.strandbeest.com/genealogy Sutori. Naum Gabo. Yükselen Duran Dalga. Erişim: 16.12.2019. https://www.sutori.com/story/the-rise-of-kinetic-art--Kg2DUxp1F1estsWF8LPdHAPj Tinguely. Jean Tinguely. New York’a Saygı. Erişim: 25.12.2019. https://www.tinguely.ch/en/tinguely/tinguely-biographie.html Turani, Adnan. (1992). Dünya Sanat Tarihi. İstanbul: Remzi Kitap Evi Türk Dil Kurumu Sözlükleri. Erişim: 03.10.2019. https://sozluk.gov.tr/ Yılmaz, Mehmet. (2001). Hayali Söyleşiler. Ankara: Ütopya Yayınevi. Yılmaz, Mehmet. (2006). Modernizmden Postmodernizme Sanat. Ankara: Ütopya Yayınevi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22110
dc.description.abstractThe change of the subject of the painting and the beginning of the search for plastic is based on modernism. With modernism, many artists have moved away from the apparent reality and instead seek for new plastic reality. Thus, the structure of the two-dimensional picture began to transform. Another factor that triggered this transformation is the great changes in science and technology at the beginning of the 20th century. All this change and transformation of time inevitably reminds the concept of movement. Movement is seen as a concept that covers all this change. But the movement first showed itself in futurism from painting to editing, and then it appeared concretely in kinetic art. In this thesis, how kinetic art emerged and its effect on subsequent artists were investigated. The process from the foundations of the movement to the present day has been researched. In this process, all the innovations brought by industrialization, power and the place of the machine in the art were taken into consideration. In the works produced during the thesis process, the forms were produced with a plastic language other than the traditional understanding of painting. In all these works, which are based on the concept of movement, the process and form itself are the form. Experience gained by the process has led to the emergence of new experimental and moving works.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectPlastik sanatlartr_TR
dc.subjectResimtr_TR
dc.subjectDüzenlemetr_TR
dc.subjectHarekettr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleYüzey – Boyut – Hareket Üzerine Deneysel Çalışmalartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetResmin konusunun değişimi ve plastik arayışların başlangıcı modernizme dayanır. Modernizm ile beraber pek çok sanatçı görünen gerçeklikten uzaklaşmış ve yerine yeni plastik gerçeklik arayışlarına yönelmiştir. Böylelikle iki boyutlu resmin yapısı da dönüşmeye başlamıştır. Bu dönüşümü tetikleyen diğer bir unsur da, 20. Yüzyılın başında, bilim ve teknolojideki büyük değişimlerdir. Zamanın tüm bu değişim ve dönüşümü kaçınılmaz olarak hareket kavramını hatırlatmaktadır. Hareket aslında tüm bu değişimi kapsayan bir kavram olarak görülür. Fakat hareket, resimden düzenlemeye kendini ilk olarak fütürizmde göstermiş ve sonra kinetik sanatta somut olarak ortaya çıkmıştır. Bu tezde kinetik sanatın nasıl orataya çıktığı ve kendinden sonraki sanatçılara olan etkisi araştırılmıştır. Hareketin temellerinden günümüze kadar geçen süreç incelenmiştir. Bu süreçte endüstrileşmenin getirdiği tüm yeniliklerin, gücün ve makinenin sanattaki yeri konu alınmıştır. Tez sürecinde üretilen çalışmalarda, biçimler, geleneksel resim anlayışının dışında plastik bir dille üretilmiştir. Hareket kavramından temellenmiş olan tüm bu çalışmalarda süreç ve biçimin kendisi konu alınmıştır. Sürecin kazandırdığı deneyimler, yeni deneysel ve hareketli çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-02-17T08:09:51Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess