Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzçelik, Hüseyin
dc.contributor.authorYıldızkan, Seda
dc.date.accessioned2020-02-17T08:23:15Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-01-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22115
dc.description.abstractIn this study, the beginning and development of comic books are investigated. When the historical process of comic book is examined, it is evaluated that it is an art type which is thought to affect societies as a language and expression tool. It’s taking place within the art disciplines occurred by artisticization of social products and everyday objects and highlights of the popular cultural objects. The popular culture that emerged in response to abstract expressionism, that is, their usage in the arts. such as everyday objects of its representatives, comic books, etc. are explored and the criticisms made by the defenders in this direction were examined. It is aimed to reach the audience in the same direction with the necessary researches in order to reach the conclusion about the comic books having a rich content in terms of visuality, the language of expression and the art of ceramics used as a means of expression. The aim of this research is to evaluate the comic book scenes in terms of plastic and to reveal them with ceramic techniques. The aim of this study is to examine the development of comic books within the subtitles, to evaluate the result better and to make the audience to dominate the subject by making necessary researches in relation to ceramic art. As a result, in the era of visuality, by the way of shaping the ceramic material, it will be tried to be conveyed to the audience who wants to be explained by shaping.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇizgi romantr_TR
dc.subjectPop sanat
dc.subjectSeramik
dc.subjectKarikatür
dc.subjectResim
dc.subjectKültür
dc.titleÇizgi Roman ve Karikatür Sahnelerinin Seramik Uygulamalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, çizgi romanın başlangıcı ve gelişimi ele alınmıştır. Çizgi romanın tarihsel sürecine bakıldığında kullanılan dil ve anlatım aracı olarak toplumları etkilediği düşünülen bir sanat türü olduğuna değinilmiştir. Sanat disiplinleri içerisinde yer edinmesi toplumsal ürünlerin ve gündelik nesnelerin sanatsallaştırılması ve popüler kültür nesnelerinin öne çıkarılmasıyla olmuştur. Soyut dışavurumculuğa tepki olarak ortaya çıkan popüler kültür yani pop sanat, temsilcilerinin gündelik nesneleri, çizgi romanları vb. sanatlarında kullanmaları araştırılmış ve bu doğrultuda karşı savunucular tarafından yapılan eleştiriler incelenmiştir. Görsellik yönünden zengin bir içeriğe sahip çizgi romanları, ifade aracı olarak kullandığı anlatım dili ve seramik sanatına ilişkin sonuca ulaşmak için gerekli araştırmalar doğrultusunda izleyiciye ulaşmak hedeflenmiştir. Bu araştırma kapsamında amaç çizgi roman sahnelerinin plastik açıdan değerlendirilerek, seramik teknikleri ile ortaya konulmasıdır. Çizgi romanın gelişimini alt başlıklar dahilinde incelemek, sonucun daha iyi değerlendirilmesi ve konumuz gereği seramik sanatı ile ilişkilendirilerek, sonuca ulaşmak için gerekli araştırmalar yapılarak, izleyicinin konuya hakim olması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, görselliğin hakim olduğu çağda seramik malzemeyi biçimlendirme yoluyla, anlatılmak istenen izleyiciye aktarılmaya çalışılacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-02-17T08:23:15Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record