Show simple item record

dc.contributor.advisorGültekin, Beyza
dc.contributor.authorGüvercin, Ayşe Yazgülü
dc.date.accessioned2020-02-17T11:11:35Z
dc.date.issued2020-02-14
dc.date.submitted2020-02-06
dc.identifier.citationGÜVERCİN, Ayşe Yazgülü. Hizmet hataları sonrasındaki firmayı suçlama düzeyi, müşteri tatminsizlik düzeyi ve müşteri tepkilerine ilişkin bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22129
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the mediation role of customer dissatisfaction level in the relationship between blame attribution and customer responses after service failures in the airline industry. In particular, this study aims to determine the relationship between blame attribution and complaining, engaging negative word-of-mouth and doing nothing responses by the mediation role of dissatisfaction. In this context, proposed hypothesis and model was testted with the data collected from 193 participants who encountered a service failure while air traveling service process. According to the results, dissatisfaction has a mediator role between the blame attribution-complaining and blame attribution - negative word-of-mouth. However, dissatisfaction has not a mediator role between blame attribution and doing nothing.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHizmet hatasıtr_TR
dc.subjectMüşteri tatminsizliği
dc.subjectMüşteri tepkileri
dc.subjectŞikâyet
dc.subjectOlumsuz kulaktan kulağai letişim
dc.subjectHiçbir şey yapmama
dc.subjectFirmayı suçlama düzeyi
dc.titleHizmet Hataları Sonrasındaki Firmayı Suçlama Düzeyi, Müşteri Tatminsizlik Düzeyi Ve Müşteri Tepkilerine İlişkin Bir Uygulamatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, havayolu sektöründeki hizmet hataları sonrası, müşterilerin firmayı suçlama düzeyinin tepki türlerine etkisinde, müşteri tatminsizlik düzeyinin aracılık rolünü araştırmaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda suçlama düzeyinin; şikâyet, olumsuz kulaktan kulağa iletişim ve hiçbir şey yapmama gibi müşteri tepkilerine etkisi tatminsizlik aracılığıyla incelenmektedir. Bu çerçevede oluşturulan hipotezler, havayolu seyahat süreçlerinde herhangi bir hata ile karşılaşan 193 katılımcıdan toplanan veriler ile test edilmektedir. Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara göre; müşterilerin "firmayı suçlama düzeyi ve şikâyet" tepkisi ile "firmayı suçlama düzeyi ve olumsuz kulaktan kulağa iletişim" tepkisi arasında tatminsizlik düzeyinin, aracılık rolü bulunmaktadır. Diğer taraftan, suçlama düzeyi ve hiçbir şey yapmama arasındaki ilişkide tatminsizlik düzeyinin aracı rolü bulunmamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-02-17T11:11:36Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record