Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkyılmaz, Meral Didem
dc.contributor.authorKarakoç, Kürşad
dc.date.accessioned2020-02-19T11:57:29Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-01-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22167
dc.description.abstractKarakoc, K., Assessment of Suprathresold Auditory Processing Skills in Children with Specific Learning Disorder, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences, Audiology Program, Master Thesis, Ankara, 2020. It has been reported that the reasons for the learning difficulties and the struggling of academic skills of children with specific learning disorder (SLD) may be impaired in processing the associated auditory cues of complex sound stimuli. In this study, it was aimed to evaluate suprathresold auditory processing and speech recognition in noise ability of children who have specific learning disorder, and to compare the relationship with normal children, and to examine the relationship between suprathresold auditory processing, speech recognition in noise and intelligence test scores. In accordance with this purpose; in the study group consisted of 25 children diagnosed with specific learning disorder in the age range of 6-11, and the control group consisted of 25 normal children in the age range of 6-11. Temporal Fine Structure (TFS) Sensitivity Test and Temporal Envelope (TE) Sensitivity Test were used to assess the children’s suprathresold auditory processing skills and Consonant Identification Test was used to evaluate speech recognition in noise skills in the children who have specific learning disorder. In addition, the Wechsler Intelligence for Children Scale - Fourth Edition (WISC-IV) test was applied to the children diagnosed with specific learning disorder, and the relationship between suprathreshold auditory processing and speech recognition in noise skills were examined. As a result of the study, a significant difference was found between the children diagnosed with specific learning disorder and the normal children in the suprathreshold auditory processing tests and speech recognition in noise (p <0.05). In addition to that, there was no correlation between suprathreshold auditory processing tests and speech recognition in noise test and intelligence tests. In the results of our findings, it was observed that children with specific learning disorder were affected by their ability to suprathreshold auditory processing and speech recognition in noise. It is concluded that a holistic assessment approach is needed to the children diagnosed with specific learning disorder, including their ability of suprathresold auditory processing and speech recognition in noise. Keywords: Specific learning disorder, suprathresold auditory processing, speech recognition in noise, temporal fine structure, temporal envelope.tr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectözgül öğrenme güçlüğütr_TR
dc.subjecteşiküstü işitsel işlemlemetr_TR
dc.subjectgürültüde konuşmayı tanımatr_TR
dc.subjecttemporal fine structuretr_TR
dc.subjecttemporal envelopetr_TR
dc.titleÖzgül Öğrenme Güçlüğü Tanısı Alan Çocuklarda Eşiküstü İşitsel İşlemleme Becerilerinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKarakoç, K., Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanısı Alan Çocuklarda Eşiküstü İşitsel İşlemleme Becerilerinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020. Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG) olan çocukların öğrenme güçlükleri ile akademik becerilerde zorluklar göstermesinin nedenleri arasında, kompleks ses uyaranlarının ilgili işitsel ipuçlarını işlemlemedeki bozukluklar olabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada, özgül öğrenme güçlüğü tanısı alan çocukların eşiküstü işitsel işlemleme, gürültüde konuşmayı tanıma becerileri değerlendirilerek, normal çocuklar ile karşılaştırılması ve eşiküstü işitsel işlemleme, gürültüde konuşmayı tanıma becerileri ile zekâ testi puanları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; çalışma grubuna 6-11 yaş aralığında özgül öğrenme güçlüğü tanısı alan 25 çocuk, kontrol grubuna ise 6-11 yaş aralığında 25 normal çocuk dahil edilmiştir. Tüm çocuklara, eşiküstü işitsel işlemleme becerilerini değerlendirmek üzere; Temporal Fine Structure (TFS) Hassasiyet Testi ve Temporal Envelope (TE) Hassasiyet Testi, gürültüde konuşmayı tanıma becerisini değerlendirmek üzere Ünsüz Ses Tanıma Testi uygulanarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Ayrıca özgül öğrenme güçlüğü tanısı alan çocuklara Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği - Dördüncü Baskısı (WISC-IV) testi uygulanarak, eşiküstü işitsel işlemleme ve gürültüde konuşmayı tanıma becerileri ile arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda eşiküstü işitsel işlemleme testlerinde ve gürültüde konuşmayı tanıma testinde, özgül öğrenme güçlüğü tanısı alan çocuklar ile normal çocuklar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca eşiküstü işitsel işlemleme testleri ve gürültüde konuşmayı tanıma testi ile zekâ testleri arasında ilişki bulunmamıştır. Bulgularımız doğrultusunda, özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların eşiküstü işitsel işlemleme ve gürültüde konuşmayı tanıma becerilerinin etkilendiği gözlemlenmiştir. Özgül öğrenme güçlüğü tanısı alan çocuklarda, eşiküstü işitsel işlemleme ve gürültüde konuşmayı tanıma becerilerinin içinde olduğu bütüncül bir değerlendirme yaklaşımının gerekliliği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Özgül öğrenme güçlüğü, eşiküstü işitsel işlemleme, gürültüde konuşmayı tanıma, temporal fine structure, temporal envelope.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-08-23T11:57:29Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record