Show simple item record

dc.contributor.advisorTuncay, Tarık
dc.contributor.authorShekuwe, Halima Ali
dc.date.accessioned2020-02-26T06:35:33Z
dc.date.issued2020-02-17
dc.date.submitted2020-02-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22195
dc.description.abstractSocial services professionals are agents of change in any society. For many years, people with albinism in Tanzania have faced many injustices and malicious acts like murder, kidnapping, rape, cutting and selling their body parts. In Tanzania due to their condition, they have been placed under the category of “people with disability”. It has befallen social services professionals to be their saviors and protectors into helping them voice their problems and other issues. This study aims at examining the attitudes of social services professionals, roles and precautionary measures taken towards protecting people with albinism in the Dar es Salaam region. In this study, 30 participants were contacted but only 24 responded and these were 6 social services professionals from the government, 6 from the non-governmental organizations, 10 people with albinism who acted as volunteers, 1 journalist and 1 social service professional from an embassy. This study was carried out between May to September 2019. A qualitative research design was adopted through a semi-structured interview guide. The analysis of these participants’ opinions was carried out with Nvivo 12 software. The results of the analysis reveal that social services professionals have more positive attitudes like acceptance, respect, defense, support and love than negative attitudes which included unhelpfulness, pessimism, and unfairness towards people with albinism. Promoting education, advocacy and awareness-raising were some of the roles and precautionary measures used towards protecting people with albinism. From the findings, recommendations to the government, non-governmental organizations, social workers and people with albinism were to bring changes to the education, and health sector. It was realized that self-awareness concept on people with albinism themselves and the challenges facings social services professionals should be examined as an area for further research; these will positively stress and broaden the compassion about people with albinism and how to support them.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAttitudestr_TR
dc.subjectTutumlar
dc.subjectSosyal hizmetler profesyoneli
dc.subjectAlbinizmli insanlar,
dc.subjectÇeşitlilik
dc.subjectDar es Salaam
dc.subjectTanzania
dc.subjectSocial services professionals
dc.subjectPeople with albinism
dc.subjectDiversity,
dc.titleAttitudes of Social Services Professionals towards People with Albinism in Dar es Salaam, Tanzaniatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSosyal hizmet profesyonelleri her hangi bir toplumda değişimin temsilcilleridir. Uzun yıllar boyunca, Tanzanya'da albinizmli insanlara cinayet, adam kaçırma, tecavüz, kesim ve vücut parçalarını satma gibi birçok adaletsizlik ve kötü niyetli eylemlerle karşı karşıya kalmışlardır. Tanzanya'da durumları nedeniyle “engelli insanlar” kategorisine girmişlerdir. Sosyal hizmetler profesyonellerinin kurtarıcıları ve koruyucuları, sorunlarını dile getirmelerine yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Bu çalışma Dar es Salaam bölgesinde albinizm ile insanları korumaya yönelik sosyal hizmet profesyonellerinin tutumlarını, rollerini ve ihtiyati tedbirleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada 30 katılımcı ile temasa geçilmiştir, ancak sadece 24 kişi yanıt vermiştir ve bunlar hükümetten 6, sivil toplum örgütlerinden 6, gönüllü olarak hareket eden 10 albinizmli insan, 1 gazeteci ve bir elçilikten 1 sosyal hizmet profesyonelidir. Bu çalışma Mayıs - Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış bir görüşme rehberi aracılığıyla nitel bir araştırma tasarımı benimsenmiştir. Bu katılımcıların görüşlerinin analizi Nvivo 12 yazılımı ile gerçekleştirildi. Analizin sonuçları sosyal hizmet profesyonelleri daha olumlu tutumlara sahip, kabul, saygı, savunma, sevgi gibi destek tutumlarla albinizmli insanlara yardımcı olunması gerektiğini, bu sayede onların karamsarlık gibi olumsuz psikolojik durumlarının ve haksızlığa uğramarının önüne geçilebileceğini savunmuşlardır. Eğitimi, savunuculuğu ve farkındalığı arttırmayı teşvik etmek, albinizmli insanları korumak için kullanılan rollerden ve ihtiyati tedbirlerden bazılarıdır. Bulgulardan hükümete, sivil toplum kuruluşlarına, sosyal hizmet uzmanlarına ve albinizmli insanlara öneriler eğitim ve sağlık sektörüne değişiklikler getirecekti. Gelecekteki araştırmacılar için, albinizmli insanlar hakkında öz farkındalık kavramının ve sosyal hizmet profesyonellerinin karşılaştıkları zorlukların incelenmesi gerektiği, çünkü bunlar albinizmli insanlar ve bunların nasıl destekleneceği hakkında daha fazla bilgi edinmeye olumlu yardımcı olacağı görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-02-26T06:35:33Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record