Show simple item record

dc.contributor.advisorAkyar, İmatullah
dc.contributor.authorUysal, Özge
dc.date.accessioned2020-02-27T11:02:01Z
dc.date.issued2020-02-25
dc.date.submitted2020-01-27
dc.identifier.citationUysal, Ö. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Sepsis Belirti Bulguları ile Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22222
dc.description.abstractResearch was conducted as a descriptive study to determine the knowledge level and management interventions of intensive care nurses about the symptoms and signs of sepsis management. The sample of the study consists of 108 nurses working in the tertiary intensive care units of three university hospitals in Ankara. Data was collected with “Sepsis Symptoms-Signs and Clinical Management Sheet” developed by the researcher through literature review and expert opinion, and “Information Sheet”. Descriptive statistics, Chi-square and t test were used in data analysis. As a result of the study, 70.4% of the nurses was able to define sepsis accurately, and 71.3% of them was able to define the criteria for septic shock correctly. Almost all (94.4%) of the nurses with a training / course on sepsis were better in definition of sepsis correctly. While 75% of the nurses stated that they did not use any care bundle / protocol for sepsis prevention, treatment or care in their institution, only 25% of the nurses stated that sepsis scoring system was used in their clinic. According to the results of the research; ICU nurses were aware of sepsis diagnosis, but lacked in clinical management and use of care standards in bedside care. It is recommended that nurses to follow current international guidelines on sepsis.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjecthemşireliktr_TR
dc.subjectsepsistr_TR
dc.subjectseptik şoktr_TR
dc.subjectyoğun bakımtr_TR
dc.subject.lcshHemşireliktr_TR
dc.titleYoğun Bakım Hemşirelerinin Sepsis Belirti Bulguları ile Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırma yoğun bakım hemşirelerinin sepsis belirti-bulguları ile yönetimine ilişkin bilgi düzeylerinin ve uygulamalarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara ilinde yer alan üç üniversite hastanesinin üçüncü basamak yoğun bakımlarında görev yapan 108 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri literatür taraması ve uzman görüşü alınarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “Sepsis Belirti-Bulguları ve Klinik Yönetimi Bilgi Formu” ve “Tanıtıcı Bilgiler Formu” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Ki Kare ve t testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda araştırmaya katılan hemşirelerin %70,4’ünün sepsis tanımını, %71,3’ünün septik şok tanı kriterlerini doğru olarak bildiği saptanmıştır. Sepsis konusunda eğitim / kurs alan hemşirelerin %94,4’ü sepsis tanımını doğru olarak bilmiştir. Hemşirelerin %75’i çalıştıkları kurumda sepsisi önleme, tedavi ve bakımına yönelik herhangi bir bakım paketi / protokol kullanılmadığını belirtirken, hemşirelerin yalnızca %25’i çalıştıkları klinikte sepsis skorlama sistemi kullanıldığını belirtmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; yoğun bakım hemşirelerin sepsis tanısı konusunda farkındalığının olduğu ancak klinik yönetimi ve bakım standartlarını uygulama konusunda eksikliklerinin olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin sepsis ile ilgili uluslararası güncel kılavuzları takip etmeleri önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıkları Hemşireliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-02-27T11:02:01Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record