Show simple item record

dc.contributor.advisorDenkbaş, Emir Bakitr_TR
dc.contributor.authorÇelik, Ekintr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:57:39Z
dc.date.available2015-10-15T06:57:39Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2222
dc.description.abstractTissue scaffolds made of various biomaterials such as PEG, PLLA, PGA, PHEMA or chitosan have being used for different purposes lately. In recent years, studies have been focused especially on three-dimensional cell culture, so for tissue scaffolds created, scientists try to mimic ECM. Altough synthetic 3D systems which have been created helped a lot to understand many cellular activity, because the diameter of fibers are almost the same as the cells, cells behave to be in a 2D culture. Alternately used, biomaterials developed from animals may overcome the problem of diameter, but because they contain residual growth factors and are not suitable for human studies as well as being not pure enough, completely controlled studies can not be performed. Therefore, self assembling peptide scaffolds started to be used. Self assembling of natural or synthetic materials are promising for many applications. In this study, self-assembling Fmoc-FF-OH dipeptides dissolved in the cell media have self organized to form hydrogel scaffolds. Then optimization studies performed with Fmoc-FF-OH hydrogels both containing nano-hydroxyapatite and empty, and characterizations are done. 3D culture of chondrocytes in Fmoc-FF-OH scaffolds has also been performed, in which cells were encapsulated, and histological experiments are performed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectKeywords: peptide hydrogeltr_TR
dc.titleDoku Mühendisliği Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Peptid Bazlı Nano Ölçekli Doku Iskelelerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/674tr_TR
dc.bolumNanoteknoloji ve Nanotıptr_TR
dc.description.ozetGünümüzde değişik amaçlar için PEG, PLLA, PGA pHEMA gibi birçok çeşitli biyomateryallerden yapılan doku iskeleleri kullanılmaktadır. Son yıllarda ise özellikle üç boyutlu hücre kültürü çalışmaları gündeme gelmiş, oluşturulan doku iskelelerinin şartları ECM?ye uyarlanmaya çalışılmıştır. Çalışılan sentetik 3D sistemler birçok hücresel faaliyeti anlamamız için yardımcı olsa da, fiber boyutları hücre boyutuyla neredeyse aynı olduğundan hücreler 2D ortamda gözlemlenmiş gibi sonuç vermiştir. Bunlara alternatif olarak çalışılan hayvandan geliştirilmiş biyomateryaller boyut sorununu ortadan kalırsa da, genelde rezidüel büyüme faktörleri içerdiklerinden ve insan çalışmalarına uygun olmamaları yanında, saflıkları da tam bilinmediğinden tamamen kontrollü çalışmalar yapılamamıştır. Bu yüzden kendiliğinden düzenlenen iskeleler gündeme gelmiştir. Doğal ya da sentetik materyallerin kendiliğinden düzenlenmesi sonucu oluşan iskeleler birçok uygulama için umut vaat etmektedir. Bu tez çalışmasında kendiliğinden düzenlenen Fmoc-FF-OH peptidinin hücre ortamı içerisinde çözülerek kendiliğinden düzenlenen hidrojel doku iskelesi oluşturması sağlanmıştır. Daha sonra bu doku iskelelerine nano-hidroksiapatit eklenerek yapılan karakterizasyon çalışmaları ve optimizasyon deneyleriyle hidrojellerin yapısına etkisi kontrol edilmiştir. Ayrıca doku iskelelerinin içerisine kondrosit hücreleri hapsedilerek 3D hücre kültürü uygulaması yapılmış, histoloji deneyleriyle peptit hidrojellerin üç boyutlu hücre kültürüne uygunlunlukları araştırılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record