Show simple item record

dc.contributor.advisorEkber, Ayşe Binnur
dc.contributor.authorKes, Begümhan
dc.date.accessioned2020-03-19T14:03:08Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-02-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22290
dc.description.abstractThrough texture analysis which makes it easier to understand learning by shaping the abstract structure of music into the concrete has more beneficial achievements. In this study, texture analysis methods of piano works explained with etudes of Alexander Nikolayevich Scriabin which guided nineteenth-century piano music. At first, given information about the etude form, op. 8 and op. 42 etudes which are chosen from three etude albums of Scriabin has reviewed. Concert etudes written by Scriabin which have high-level piano playing techniques have more complex textures in comparison with other etude types. These etudes which constitute roots of piano education with their artistic and musical values made the study more colorful and flexible by hosting lots of textures inside. As study continuous, distinguishing methods of melody and accompaniment presentations of chosen etudes have been revealed, by these presentation examples, density and range measurements have been made. These measurements make the composer’s melody and accompaniment presentations concrete provides numerical datasets for analyzing the texture of works.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSkriabintr_TR
dc.subjectAnaliztr_TR
dc.subjectDokutr_TR
dc.subjectYoğunluktr_TR
dc.subjectAlantr_TR
dc.subjectEtüttr_TR
dc.subject.lcshMüziktr_TR
dc.titleAleksandr Nikolayeviç Skriabin Op. 8 ve Op. 42 Etütler Üzerine Doku Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetMüziğin soyut yapısını somuta çevirerek anlaşılmasına kolaylık sağlayan doku analizleri aracılığıyla daha yararlı öğrenimler gerçekleşmektedir. Bu çalışmada piyano eserlerinin doku analizi yöntemleri, ondokuzuncu yüzyıl piyano müziğine yön veren Aleksandr Nikolayeviç Skriabin’in etütleri ile açıklanmıştır. Araştırmaya etüt biçimi ile ilgili açıklamalar yapılarak başlanmış, Skriabin’in üç etüt albümü arasından seçilen op. 8 ve op. 42 etütlerine genel olarak bakılmıştır. Skriabin’in yazdığı üst düzey performans tekniğine sahip konser etütleri, diğer etüt örneklerine oranla daha kompleks dokular sunmaktadır. Artistik ve müzikal değerleriyle piyano eğitiminin köklerini oluşturan bu etütler, birçok dokuyu içinde barındırması nedeniyle araştırmanın daha renkli ve esnek olmasını sağlamıştır. Çalışmanın devamında, seçilen etütlerin melodi ve eşlik sunumlarının ayırt edilme yöntemleri açıklığa kavuşturulmuş, bu sunumlar yardımıyla yoğunluk ve alan ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümler bestecinin melodi ve eşlik sunumunu somut olarak ortaya koymakta, eserlerin dokusunu analiz etmek için gerekli sayısal verileri elde etmeyi sağlamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentPiyanotr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-03-19T14:03:08Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess