Show simple item record

dc.contributor.advisorTekşam, Özlem
dc.contributor.authorBilgin, Ahmet
dc.date.accessioned2020-06-10T13:39:13Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-02-19
dc.identifier.citation(Bilgin & Tekşam, 2020)tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22335
dc.description.abstractOne of the most important features of a pediatric emergency department is that the decision can be made for inpatient or outpatient treatment. For this reason, in hospitals where the severity of diseases are evaluated in emergency departments, hospitalizations are generally used. However, it can sometimes be very difficult to identify critical patients or to identify patients who will require hospitalization in a short time. Therefore, in order to see the deterioration potential of the patients in advance and to intervene in time, scoring including objective and physiological parameters is needed. Pediatric Early Warning Score (PEWS) and The Pediatric Risk of Hospital Admission Score II (PRISA II) have been developed for this purpose. In this study; In triage, the efficacy of the PEUS score viewed during admission to the observation room, at the 6th hour of the follow-up, and during hospitalization from the observation room, and the PRISA II scores examined during admission to the observation room were evaluated. Patients who applied to the pediatric emergency department of our hospital between July 1, 2019 and December 31, 2019 for any reason and who were taken to the pediatric emergency observation room were included in the study. While 40.7% of the patients were hospitalized, 6.6% were followed up in the pediatric intensive care unit. It was seen that each point increase in the PEWS score evaluated in triage increased the hospitalization risk by 1.37 times and the intensive care hospitalization risk by 1.48 times. It was observed that high PEWS and PRISA II scores were associated with hospital and intensive care hospitalization, PEWS ≥ 2 and ≥ 3, PRISA II score ≥11 and ≥16 as the cut-off points. However, it was seen that PEWS score '3' could predict hospitalization and PEWS score '4' could predict intensive care hospitalization with higher specificity and accuracy. Consequently, high PEWS and PRISA II scores should be taken seriously when making the admission decision of the patients who were taken to the emergency observation room, but the low scores were insufficient to exclude the hospitalization; If the PEWS score at the 6th hour of the observation was 4 or more, it was seen that the patient should not be discharged or hospitalized, and the PEUS score was more likely to show hospitalization in medical diseases. More studies are needed with different criteria and existing scores to be used in determining the hospitalization of the patients from the emergency departments.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectPEUStr_TR
dc.subjectPRISA IItr_TR
dc.subjectÇocuk Acil Gözlem Odasıtr_TR
dc.subject.lcshPediatritr_TR
dc.titleÇocuk Acil Gözlem Odasında izlenen hastalarda Pediatrik Erken Uyarı Skorunun ve Pediatrik Yatış Riski Skorlaması II’nin etkisinin değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBir çocuk acil polikliniğinin en önemli özelliklerinden biri hastaların yatarak ya da ayakta tedavi alabileceği kararının doğru şekilde verilmesidir. Bu nedenle acil servislerde hastalıkların ciddiyetinin değerlendirildiği çalışmalarda genellikle hastaneye yatışlar kullanılmaktadır. Ancak kritik hastanın belirlenmesi ya da yatış gerektirecek hastaların kısa bir sürede tespit edilmesi bazen çok güç olabilmektedir. Bu nedenle hastaların kötüleşme potansiyelini önceden görebilmek ve zamanında müdahale yapabilmek için kolay uygulanabilen, objektif ve fizyolojik parametreleri içeren skorlamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Pediatrik Erken Uyarı Skoru (PEUS) ve Pediatrik Yatış Riski Skorlaması II (PRISA II) bu amaçla geliştirilmiştir. Bu çalışmada; triyajda, gözlem odasına kabul sırasında, izlemin 6. saatinde ve gözlem odasından yatış sırasında bakılan PEUS skoru ile gözlem odasına kabul sırasında bakılan PRISA II skorlarının servise ve yoğun bakımlara yatışları göstermedeki etkinliği değerlendirildi. Çalışmaya 1 Temmuz 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında hastanemiz Çocuk acil polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran ve çocuk acil gözlem odasına alınan hastalar dahil edildi. Hastaların %40,7’si hastaneye yatırılırken, %6,6’sı çocuk yoğun bakım ünitesinde izlendi. Triyajda değerlendirilen PEUS skorundaki her bir puanlık artışın hastane yatış riskini 1,37 kat, yoğun bakım yatış riskini de 1,48 kat arttırdığı görüldü. Yüksek PEUS ve PRISA II skorlarının hastane ve yoğun bakım yatışı ile ilişkili olduğu, kesilme noktası olarak PEUS ≥ 2 ve ≥ 3, PRISA II skoru ≥11 ve ≥16 olduğu görüldü. Ancak PEUS skoru ≥ 3’ün hastane yatışını, PEUS skoru ≥ 4’ün de yoğun bakım yatışını daha yüksek özgüllük ve doğrulukla öngörebildiği görüldü. Sonuç olarak acil gözlem odasına alınan hastaların yatış kararını verirken yüksek PEUS ve PRISA II skorlarının mutlaka ciddiye alınması gerektiği, ancak düşük skorların yatışı dışlamada yetersiz kaldığı; gözlemin 6. saatindeki PEUS skorunun 4 veya daha üzeri olması halinde hastanın yatırılmasının düşünülüp taburcu edilmemesi gerektiği, PEUS skorunun daha çok medikal hastalıklarda hastane yatışını gösterebildiği görüldü. Acil servislerden hastaneye hasta yatışını belirlemede kullanılacak daha farklı kriterlere ve mevcut skorlar ile yapılan daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Sağlığı ve Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-06-10T13:39:13Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess