Show simple item record

dc.contributor.advisorAbayhan, Yasemin
dc.contributor.authorŞahin, Merve Nur
dc.date.accessioned2020-07-14T07:03:26Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationŞAHİN, Merve Nur. Instagram Kullanımı ve Kilo Damgalaması: Farklı Instagram İçeriklerine Maruz Kalma, Nesneleştirme ve Kilo Damgalaması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22402
dc.description.abstractWeight stigmatization is considered a socially acceptable type of stigmatization, which has devastating consequences for obese individuals. Therefore, it is important to examine and understand weight stigmatization. It is argued that Instagram provides a suitable platform for its users to objectify themselves and others due to its body-oriented structure. In previous studies, it was found that there are positive relationships between Instagram use and self-objectification, as well as between self-objectification and weight stigma. In this study, the relationship between Instagram usage frequency, weight stigmatization, objectification of self and others and also the effects of being exposed to different Instagram photos on weight stigma, objectification of self and others were investigated. In line with this objective, a correlative study and two experimental studies have been conducted with university students between the ages of 18 and 25. In the correlative study, Instagram usage frequency and levels of weight stigmatizaton, self-objectification and objectification of others were measured via internet. Results showed that, there was not a significant relationship between Instagram usage frequency and weight stigmatization but there were positive relationships between Instagram usage frequency, self-objectification and objectification of others. In experimental studies, effects of exposure to Instagram photos on weight stigmatization, self-objectification and objectification of others were examined. For this, weight stigmatization and self-objectification levels were measured in the classroom. Then, participants were randomly exposed to different types of Instagram photos in laboratory. After this, weight stigma and self-objectification levels were measured again. In the second experimental study, the processes of the first experimental study were repeated via internet and levels of weight stigmatization and objectification of others were examined. According to results, exposure to different Instagram photos did not cause an inter-group differentiation on the changes in weight stigmatizaton, self-objectification and objectification of others.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectKilo damgalamasıtr_TR
dc.subjectSosyal medyatr_TR
dc.subjectNesneleştirmetr_TR
dc.subjectDamgalamatr_TR
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleInstagram Kullanımı ve Kilo Damgalaması: Farklı İçeriklere Maruz Kalma, Nesneleştirme ve Kilo Damgalaması Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKilo damgalaması, obez bireyler için yıkıcı sonuçları olan ve diğer damgalama türlerine kıyasla sergilenmesi toplumsal olarak daha kabul gören bir damgalama türüdür. Bu nedenle, kilo damgalamasının bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve anlaşılması belirgin bir önem taşımaktadır. Instagram’ın ise, beden odaklı yapısı nedeniyle, kullanıcılarının kendilerini ve diğerlerini nesneleştirmelerine uygun bir ortam sağladığı düşünülmektedir. Önceki çalışmalarda, Instagram kullanımı ve kendini nesneleştirme arasında ve ayrıca kendini nesneleştirme ve kilo damgalaması arasında pozitif yönlü ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu tez çalışmasında ise, Instagram kullanımının hem kilo damgalaması hem de kendini ve diğerlerini nesneleştirme ile olan ilişkisi araştırılmıştır. Ayrıca farklı Instagram fotoğraflarına maruz kalmanın kilo damgalaması, kendini ve diğerlerini nesneleştirme üzerindeki etkileri deneysel yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Bu doğrultuda 18 ile 25 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerinin katılımcı oldukları bir korelatif ve iki deneysel çalışma yapılmıştır. Korelatif çalışmada, internet üzerinden katılımcıların Instagram kullanım sıklıkları, kilo damgalaması, kendini ve diğerlerini nesneleştirme düzeyleri ölçülmüş ve bu değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. Bulgular, katılımcıların Instagram kullanım sıklıkları ve kilo damgalaması düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir. Instagram kullanım sıklıkları, kendini ve diğerlerini nesneleştirme düzeyleri arasında ise pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Deneysel çalışmalarda ise, katılımcıların farklı Instagram fotoğraflarına maruz kalmalarının (ideal beden, obez beden ve uzay fotoğrafları) kilo damgalaması, kendini nesneleştirme ve diğerlerini nesneleştirme düzeylerine olan etkileri incelenmiştir. Bunun için ilk deneysel çalışmada katılımcıların sınıf ortamında kilo damgalaması ve kendini nesneleştirme düzeyleri ölçülmüştür. Ardından laboratuvar ortamında seçkisiz olarak üç fotoğraf grubundan birine atanmış ve bu gruptaki Instagram fotoğraflarına maruz bırakılmışlardır. Daha sonra tekrar kilo damgalaması ve kendini nesneleştirme düzeyleri ölçülmüştür. İkinci deneysel çalışmada ise, ilk deneysel çalışmanın süreçleri internet ortamında tekrarlanarak kilo damgalaması ve diğerlerini nesneleştirme düzeyleri incelenmiştir. Deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar, katılımcıların farklı Instagram fotoğraflarına maruz kalmalarının kilo damgalaması, kendini nesneleştirme ve diğerlerini nesneleştirme düzeylerindeki değişimlerde gruplararası bir farklılaşma yaratmadığını göstermiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.embargo.lift2020-01-16T07:03:26Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record