Show simple item record

dc.contributor.advisorAcar, Muhittin
dc.contributor.authorSarıca, Salih Özgür
dc.date.accessioned2020-07-17T13:05:39Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-07-01
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22428
dc.description.abstractThe concept of administrative capacity in the public administration discipline is recently expressed in terms of problem solving and meeting common needs in a rational way. In the public administration literature in recent years, terms such as organizational capacity, state capacity and administrative capacity in organizations have been widely studied in both academic studies and institutional evaluations. It is stated that the existing traditional administrative structures are insufficient in reaching rational results, and rational bureaucratic organizations are not at the desired level in meeting some of the problems and common needs in some societies. At this point, administrative capability or feasibility is considered as an important criterion in the implementation of public policies; it is evaluated whether the current administrative structures perform well in reaching the desired results. In this study, through a detailed analysis of the administrative capacity literature, it is aimed to evaluate Turkish provincial administration in terms of administrative capacity and capacity measurement. Result-based indicators that are obtained from the secondary data are extracted to form a single component by principal components analysis for an administrative capacity index score. With this cross-sectional study in which 81 provinces are ranked and evaluated according to the administrative capacity index, it is aimed to contribute both theoretically and methodologically to the capacity literature. In the Turkish public administration, determining the administrative capacity index of provinces, based on the existing indicators, is very crucial for public officials on making rational decisions. The actions taken in the development of administrative capacity as a good criterion in the decision-making process will then be more clearly demonstrated in the following implementations.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectİdari kapasitetr_TR
dc.subjectYönetsel güçtr_TR
dc.subjectKapasite inşasıtr_TR
dc.subjectİl idareleritr_TR
dc.subjectTemel bileşentr_TR
dc.subjectİdari kapasite endeksitr_TR
dc.subject.lcshSiyaset kurumları ve kamu yönetimitr_TR
dc.titleTürkiye'de İdari Kapasite: İller Üzerine Bir Değerlendirmetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetKamu yönetimi disiplini içerisinde idari kapasite kavramı, günümüz toplumsal sorunları çözme ve ortak ihtiyaçları rasyonel bir biçimde karşılama amacı doğrultusunda günden güne sıklıkla ifade edilmektedir. Son yıllarda kamu yönetimi yazınında örgütlerde kapasite, devlet kapasitesi ve idari kapasite gibi olgular hem akademik çalışmalarda hem de kurumsal incelemelerde yaygın bir biçimde incelenmektedir. Mevcut geleneksel idari yapıların rasyonel sonuçlara ulaşma noktasında yetersiz kaldığı ifade edilmekte, rasyonel örgütler olarak kurgulanan bürokratik yapıların kimi toplumlarda bahsi geçen sorunlar ve ortak ihtiyaçları karşılamada istenilen düzeyde olmadığı belirtilmektedir. Bu noktada kamu politikalarının uygulanma sürecinde idari kabiliyet ya da uygulanabilirlik önemli bir kıstas olarak ele alınmakta; tüm toplumlarda mevcut idari yapıların arzu edilen sonuçlara ulaştırma konusunda ne kadar başarılı olup olmadığı değerlendirilmektedir. Bu çalışmada idari kapasitenin detaylı bir analizi ile birlikte Türkiye’de merkezi idarenin taşra teşkilatı olan il idaresinin idari kapasite açısından değerlendirilmesi ve kapasite ölçümü amaçlanmaktadır. İkincil verilerden elde edilen sonuç göstergeleri, temel bileşenler analizi ile tek bir bileşene indirgenerek idari kapasite endeks skoru oluşturulmaktadır. Kesitsel araştırma ile 81 ilin idari kapasite endeksine göre sıralandığı ve değerlendirildiği bu çalışma ile kapasite yazınına hem teorik hem de yöntemsel katkı sağlanması hedeflenmektedir. Türk kamu yönetiminde mevcut göstergeler üzerinden idari kapasite endeksinin iller bazında belirlenmesi, yöneticilerin karar verme aşamasında sağlıklı ve rasyonel davranması açısından oldukça önemlidir. Karar verme sürecinde iyi bir ölçüt olarak idari kapasitenin geliştirilmesinde atılabilecek adımlar bundan sonraki aşamalarda daha net ortaya konulabilecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.embargo.lift2020-07-19T13:05:39Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record