Show simple item record

dc.contributor.advisorÖmürgönülşen, Uğur
dc.contributor.authorÇelik, Dilek
dc.date.accessioned2020-07-21T12:14:17Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-02-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22465
dc.description.abstractToday, local governments are becoming more and more important units with their new qualities and functions, in the institutionalization of democracy and democratization of society. In Turkey, these units especially in metropolitan municipalities reveal themselves as the most progressive administrative organizations for local democracy. The aim of this study is to analyze current metropolitan municipality system which has an important role in Turkey's local government structure on the basis of transformation of metropolitan municipalities throughout history in terms of local democracy. For this purpose, a field study was conducted in three main metropolitan municipalities of Turkey to evaluate the positive and negative effects of the legal regulations realized for them on the democratization of metropolitan municipality system. As a result of this study, it has been observed that there are some deficiencies in metropolitan municipalities in terms of local democracy. In this context, the data obtained from interviews with representatives of metropolitan municipality assembly was evaluated in connection with literature findings, and some proposals regarding the development of local democracy in Turkey were put forward.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYerel Yönetimlertr_TR
dc.subjectYerel demokrasi
dc.subjectYerel özerklik
dc.subjectYerel katılım
dc.subjectTemsil
dc.subjectBüyükşehir belediyeleri
dc.subject6360 sayılı kanun
dc.subject.lcshYerel yönetimler. Belediye.tr_TR
dc.titleYerel Demokrasi Açısından Türkiye'de Büyükşehir Belediyeleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüzde yerel yönetimler yeni nitelik ve işlevleriyle, demokrasinin kurumsallaşmasında ve toplumun demokratikleşmesinde gün geçtikçe önemi artan birimler olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’de bu birimler içerisinde özellikle büyükşehir belediyeleri ise bugün gelinen noktada yerel demokrasiler için en hızlı gelişim gösteren yönetim kademesi olarak kendini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin yerel yönetim yapısında önemli bir yere sahip olan büyükşehir belediyelerinin tarihsel süreçte geçirdiği dönüşümlerden yola çıkarak, günümüz büyükşehir belediye sistemini yerel demokrasi açısından değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’de üç büyükşehir belediyesinde yürütülen alan araştırması ile büyükşehir belediye yönetimi ile ilgili gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin, büyükşehir belediye sisteminin demokratikliği açısından ne gibi olumlu veya olumsuz etkilere sahip olduğuna ilişkin genel bir tablo çizilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda büyükşehir belediyelerinde yerel demokrasi açısından bazı eksiklikler olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, büyükşehir belediye meclis üyeleri ile yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular, literatürdeki bilgiler eşliğinde değerlendirilerek Türkiye’de yerel demokrasinin geliştirilmesi amacına yönelik bazı öneriler geliştirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-07-21T12:14:17Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record