Show simple item record

dc.contributor.advisorAtasavun Uysal, Songül
dc.contributor.authorŞanlı, Buse Büşra
dc.date.accessioned2020-08-04T12:03:14Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-30
dc.identifier.citationŞanlı, BB. Az Gören Çoklu Engelli Çocukların Postür, Yürüyüş, Denge ve Fiziksel Performanslarının Katılıma Olan Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22481
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine the effect of posture, gait, balance and physical performance on participation in multiple disabled children with low vision. In this context, 18 children with multiple disabilities and 18 typically developed peers between ages of 6 and 14 were evaluated according to inclusion criteria. “New York Posture Rating Chart” for posture assessment, “Trunk Control Measurement Scale” for balance assessment and also “Two – Minute Walk Test” for physical performance were used. “GAITRite Electronic Walkway” was used for gait assessment, this assessment was done using audible and tactile stimuli separately in multiple disability groups. “Children and Adolescent Scale of Participation” for participation assessment was carried out by children’s parents. When the multiple disability group was compared with the typically developed group, the results of posture (Z=-4.065, p<0.001), balance, physical performance (Z=-4.904, p<0.001), gait and participation assessment were found to be significantly different in favor of typically developed children (p<0.05). For both gait analysis parameters of children with multiple disabilities, it was determined that they had slower velocity, increased base support and shorter step length than their peers. Compared to their typically developed peers, children with multiple disabilities have greater values the coefficient of variance of gait parameters. In addition, it was showed that children with multiple disabilities had a statistically significant relationship with their social participation scores of posture (r=0.44, p=0.034), gait, balance, and physical performance (r=0.699, p=0.001) evaluations (p<0.05). As a result, it was indicated that the compensatory mechanisms developed by children with multiple disabilities due to their sensory and mental disabilities may have an effect on correlations. We think that the results of our study can be a guide for physiotherapists' assessment and treatment approaches for children with multiple disabilities.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectçoklu engel, az görme, yürüme, postür, katılımtr_TR
dc.subject.lcshGenel tıp. Sağlık mesleğitr_TR
dc.titleAz Gören Çoklu Engelli Çocukların Postür, Yürüyüş, Denge ve Fiziksel Performanslarının Katılıma Olan Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışmamızın amacı, az gören çoklu engelli çocukların postür, yürüyüş, denge ve fiziksel performanslarının katılım durumlarına etkisinin belirlenmesiydi. Bu kapsamda dahil edilme kriterlerine uygun 6-14 yaş aralığındaki 18 çoklu engelli ve 18 tipik gelişim gösteren çocuk değerlendirildi. Postür değerlendirmesinde “New York Postür Analizi Yöntemi”, denge değerlendirmesinde “Gövde Kontrolü Ölçüm Skalası”, fiziksel performans değerlendirmesinde ise “İki Dakika Yürüme Testi” kullanılmıştır. Yürüyüş değerlendirmelerinde “GAITRite Bilgisayarlı Yürüyüş Yolu” cihazı kullanıldı. Yürüyüş analizi çoklu engelli grupta hem sesli hem de taktil uyaran ile iki farklı şekilde değerlendirildi. Katılım değerlendirmelerinde çocukların ailelerinin doldurduğu “Çocuk ve Adölesan Katılım Anketi” kullanıldı. Çoklu engel grubu, tipik gelişim grubu ile kıyaslandığında: postür (Z=-4,065, p<0,001) denge, fiziksel performans (Z=-4,904, p<0,001), yürüyüş ve katılım değerlendirmesi sonuçlarının tipik gelişim grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p<0,05). Çoklu engelli çocukların her iki yürüyüş analizi parametrelerinde yaşıtlarına göre daha yavaş yürüme hızına, kısa adım uzunluğuna ve artmış adım genişliğine sahip oldukları belirlendi. Bu çocukların çoğu yürüyüş parametresi değişim katsayısı, tipik gelişimli yaşıtlarına kıyasla daha büyük değerlere sahipti. Çoklu engelli çocukların postür (r=0,44, p=0,034), yürüyüş, denge, fiziksel performans (r=0,699, p=0,001) değerlendirmelerinin toplumsal katılım puanları ile korelasyonları incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı ilişkiye sahip oldukları görüldü (p<0,05). Bu ilişki üzerinde, çoklu engelli çocukların duyusal ve zihinsel engelleri sebebiyle geliştirdikleri kompansatuar mekanizmaların etkisinin olabileceği belirlendi. Çalışmamızın sonuçlarının, fizyoterapistlerin çoklu engelli çocukların değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarında yol gösterici olabileceğini düşünüyoruz.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-02-06T12:03:14Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/closedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/closedAccess