Show simple item record

dc.contributor.advisorAltay, İsmail Fırat
dc.contributor.authorUzun, Şebnem
dc.date.accessioned2020-08-05T12:44:16Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-24
dc.identifier.citationUzun, Ş. (2020). An Experimental Study on Scaffolding for Writing Achievement and Its Effect on Writing Motivation (Unpublished Master's Thesis). Hacettepe University, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22489
dc.description.abstractThis study intents to investigate the effect of scaffolding techniques on writing achievement, writing motivation, and classroom environment as well as the students’ perceptions. It also aims at finding which writing stage can be more beneficial for the students in order to give scaffolding in the writing classes. The study was held in the English preparatory school of a state university in Turkey with 50 students. Two experimental groups that were given scaffolding instructions in different stages of writing, and one control group which followed standard writing classes were formed so as to make comparisons not only among all groups but also between two experimental groups separately. Data collection was made both quantitatively and qualitatively. The quantitative data collection part was designed in the form of pre-test and post-test. The data gathered from these quantitative tools were analyzed via SPSS 21. On the other hand, teacher journal and student interview methods were included in the study as qualitative methods so as to gain insight with regard to both the classroom environment and the learners’ opinions towards scaffolding in writing classes. The data from these tools were analyzed thanks to thematic analysis. The results indicated that scaffolding appeared as an effective tool for the enhancement of achievement and motivation in writing classes. Besides, thanks to scaffolding, a more positive classroom atmosphere could be created in writing classes, and the learners also believed that scaffolding applications were beneficial and enjoyable for them. Lastly, compared to pre-writing scaffolding applications, it was proved that when scaffolding techniques were presented through while-writing stage, the students could improve their writing abilities larger amounts and increase their motivation level more. Furthermore, the classroom atmosphere of the experimental group 1 became friendlier, more collaborative and supportive although the workload of the teacher increased in a considerable amount during while-writing stage.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectScaffolding techniquestr_TR
dc.subjectWritingtr_TR
dc.subjectAchievementtr_TR
dc.subjectMotivationtr_TR
dc.subjectClassroom environmenttr_TR
dc.subjectStudents' opinionstr_TR
dc.titleAn Experimental Study on Scaffolding for Writing Achievement and Its Effect on Writing Motivationtr_TR
dc.title.alternativeYazma Başarısı için Destekleme Üzerine Deneysel Bir Çalışma ve Bunun Yazma Motivasyonu Üzerindeki Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, destekleme uygulamalarının yazma başarısı, yazma motivasyonu ve sınıf ortamı ile öğrencilerin algıları üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak, yazma sınıflarında destekleme uygulaması vermek için yazmanın hangi aşamasının öğrenciler için daha yararlı olacağının bulunması da amaçlar arasında yer almaktadır. Çalışma, Türkiye'de bir devlet üniversitesinin İngilizce hazırlık okulunda öğrenim gören 50 öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Farklı yazma aşamalarında destekleme uygulaması verilen iki deney grubu ve standart yazma sınıfını takip eden bir adet kontrol grubu, sadece tüm gruplar arasında değil aynı zamanda iki deney grubu arasında ayrı ayrı karşılaştırmalar yapmak üzere oluşturulmuştur. Veri toplama işlemi hem nicel hem de nitel olarak yapılmıştır. Nicel veri toplama kısmı ön test ve son test olarak tasarlanmıştır. Bu nicel araçlardan elde edilen veriler SPSS 21 ile analiz edilmiştir. Öte yandan, öğretmen gözlem notları ve öğrenci ile röportaj yöntemleri, hem sınıf ortamı hem de öğrencilerin yazma derslerindeki düzenleme uygulamalarına karşı görüşleri hakkında fikir edinmek amacıyla nitel yöntemler olarak çalışmaya dâhil edilmiştir. Bu araçlardan elde edilen veriler Tematik analiz ile incelenmiştir. Sonuçlar, düzenleme faaliyetlerinin yazma derslerinde başarı ve motivasyonun iyileştirilmesi için etkili bir araç olarak ortaya çıktığını göstermiştir. Ayrıca, düzenleme sayesinde, daha pozitif bir sınıf ortamı oluşturulabilmiş ve öğrenciler de düzenleme uygulamalarının kendileri için yaralı ve eğlenceli olduğuna kanaat getirmişlerdir. Son olarak, yazma öncesi düzenleme uygulamasına kıyasla, düzenleme teknikleri yazma aşamasında uygulandığında öğrencilerin, yazma becerileri daha yüksek oranda geliştirebildikleri ve motivasyon düzeylerini daha fazla arttırabildikleri kanıtlanmıştır. Ek olarak, her ne kadar öğretmenin iş yükü yazma aşamasında önemli ölçüde artmışsa da, deney grubu 1’ in sınıf atmosferi daha samimi, işbirlikçi ve destekleyici hale gelmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-08-05T12:44:16Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess