Show simple item record

dc.contributor.advisorOzanözgü, Emine Nur
dc.contributor.authorYılmaz, Ecem
dc.date.accessioned2020-08-06T05:46:57Z
dc.date.issued2020-07-27
dc.date.submitted2020-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22527
dc.description.abstractSeasonal agricultural workers are indispensable actors of the agricultural sector in all countries of the world. Housing problems of seasonal agricultural workers who migrate to their workplaces, often leaving their living quarters with their families at specific times, rank first among many problems they face. Producing sustainable solutions to the housing problems of seasonal agricultural workers and their families by protecting ecological balances is an important issue. The main purpose of this study is to examine the problems experienced by seasonal agricultural workers and to make feasible and sustainable suggestions for the solution of the problem by considering the principles of eco-design. Sarıoba premises in Polatlı district of Ankara province, which was built to produce a permanent solution to the housing problems of seasonal agricultural workers, was selected for the research. In the study in which qualitative research method was used, data was collected by semi-structured interview method, and information about the premises was obtained from the relevant institutions and organizations. In the semi-structured interview method, five people were interviewed: the premises manager, the mechanical engineer who was also involved in the planning, the construction technician, the former headman of the region and the seasonal worker sergeant. As a result of the research, the housing conditions of seasonal agricultural workers are mostly unhealthy, families of agricultural workers have too many children and their education level is low, workers' basic income sources are seasonal agricultural work and their income is very low, families try to protect their traditional lifestyles. Sarıoba premises provides a healthy shelter environment for workers and their families, it has the equipment to meet the needs in health, worship, education and social issues, and shelter environments have been designed to protect family privacy. On the contrary, ecological design criteria have not been taken into consideration.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMevsimlik tarım işçileritr_TR
dc.subjectTarımtr_TR
dc.subjectİşçitr_TR
dc.subjectBarınmatr_TR
dc.subjectEkokenttr_TR
dc.subjectSeasonal agricultural workerstr_TR
dc.subjectAgriculturetr_TR
dc.subjectWorkertr_TR
dc.subjectSheltertr_TR
dc.subjectEcocitytr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleMevsimlik Tarım İşçilerinde Barınma Sorunlarına Yönelik Analiz Çalışması: (Ankara-Polatlı) Sarıoba Mahallesi'nin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAnalysıs Study for Housıng Problems of Seasonal Agrıcultural Workers: (Ankara-Polatlı) Researchıng of Sarıoba Dıstrıct
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetMevsimlik tarım işçileri, bütün dünya ülkelerinde tarım sektörünün vazgeçilmez aktörleridir. Belirli dönemlerde çoğunlukla aileleri ile birlikte yaşam alanlarını terk ederek çalışma alanlarına göç eden mevsimlik tarım işçilerinin barınma sorunları, yaşadıkları birçok sorun arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Mevsimlik tarım işçi ve ailelerinin barınma sorunlarına, ekolojik dengeleri de koruyarak sürdürülebilir çözümler üretmek önemli bir sorundur. Bu çalışmanın temel amacı, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları sorunları incelemek, eko-tasarım ilkelerini de göz önünde tutarak sorunun çözümüne yönelik uygulanabilir ve sürdürülebilir önerilerde bulunmaktır. Araştırma için Ankara ilinin Polatlı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin barınma sorununa kalıcı bir çözüm üretmek üzere inşa edilen Sarıoba yerleşkesi seçilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile veri toplanmış, ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlardan yerleşke ile ilgili bilgilere ulaşılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme yönteminde yerleşke müdürü, planlamalarda da bulunan makine mühendisi, inşaat teknikeri, bölgenin eski muhtarı ve mevsimlik işçi çavuşu olmak üzere beş kişi ile görüşme yapılmıştır. Araştırma sonucunda mevsimlik tarım işçilerinin barınma koşullarının büyük çoğunlukla sağlıksız olduğu, tarım işçi ailelerinin çok fazla çocukları olduğu ve bu çocukların eğitim düzeylerinin düşük olduğu, işçilerin temel gelir kaynaklarının mevsimlik tarım işçiliği olduğu ve gelirlerinin çok düşük olduğu, ailelerin geleneksel yaşam biçimlerini korumaya çalıştıkları, Sarıoba yerleşkesinin işçilere ve ailelerine sağlıklı bir barınma ortamı sağladığı, sağlık, ibadet, eğitim ve sosyal konularda ihtiyaçları karşılayacak donanımlara sahip olduğu, barınma ortamlarının aile mahremiyetini koruyacak şekilde tasarlandığı tespit edilmiş, buna karşılık ekolojik tasarım kriterlerinin göz önüne alınmadığı görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-08-06T05:46:57Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record