Show simple item record

dc.contributor.advisorEr Öztaş, Yeşim
dc.contributor.authorYalçınkaya, Ahmet
dc.date.accessioned2020-08-06T06:18:39Z
dc.date.issued2020-07-07
dc.date.submitted2020-06-17
dc.identifier.citationVancouvertr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22532
dc.description.abstractSickle cell disease (SCD) is a hemoglobinopathy that causes severe anemia and is characterized by lipid abnormalities, oxidative stress and chronic inflammation. It is caused by a single point-mutation in the beta globin gene. Even though the biochemical disease pathophysiology was established more than half a century ago, there are still many questions surrounding the influence of these basic changes on various characteristics seen in patients. We measured parameters associated with lipid profile / lipid metabolism alterations, oxidative stress and chronic inflammation in pediatric patients with SCD and aimed to determine the relationships between these markers, and to assess whether various bioactive lipids (sphingosine 1-phosphate, oxysterols and ceramides) were associated with disease characteristics. The results of our study showed significant associations between anemia-related parameters, oxidative stress, inflammation and lipid profile. When the changes in lipid metabolism and some specific markers of oxidative stress and inflammation were assessed in detail, we came upon results that strongly suggested a significant change in the function of the HDL particle in patients, indicating that the unfavorable environment in the circulation could be leading to major HDL dysfunction. Furthermore, oxysterol and ceramide levels were found to be influential on especially hemolysis parameters and the cholesterol levels of patients. The findings of this study, especially those concerning the relationships between lipid metabolism and other parameters, indicate that SCD pathophysiology is remarkably and significantly related to lipid metabolism and bioactive lipids.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectsickle cell diseasetr_TR
dc.subjectoxidative stresstr_TR
dc.subjectinflammationtr_TR
dc.subjectoxysterolstr_TR
dc.subjectceramidestr_TR
dc.subject.lcshBiyokimyatr_TR
dc.subject.lcshKlinik laboratuvar patolojisitr_TR
dc.subject.lcshSistemik hastalıklartr_TR
dc.subject.lcshHemik sistemtr_TR
dc.subject.lcshPediatritr_TR
dc.titleDetermination of Lipid Metabolism Alterations and Their Association with Disease Pathogenesis in Sickle Cell Diseasetr_TR
dc.title.alternativeOrak Hücre Hastalığında Lipit Metabolizmasındaki Değişimlerin Araştırılması ve Hastalık Patogeneziyle İlişkilendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetOrak hücre hastalığı (OHH), şiddetli anemiye neden olan ve lipid anormallikleri, oksidatif stres ve kronik inflamasyon ile karakterize bir hemoglobinopatidir. Beta globin genindeki tek bir nokta mutasyonundan kaynaklanır. Hastalığın biyokimyasal patofizyolojisi yarım asır önce açığa kavuşturulmuş olsa da, yukarıda listelenen temel değişikliklerin hastalarda görülen çeşitli özellikler üzerindeki etkisini çevreleyen birçok soru vardır. Orak hücre hastalığı olan pediyatrik hastalarda lipit profili / metabolizması, oksidatif stres ve kronik inflamasyon ile ilişkili parametreleri ölçmek suretiyle bu belirteçler arasındaki ilişkileri belirlemeyi ve çeşitli biyoaktif lipitlerin (sfingozin 1-fosfat, oksisteroller ve seramidler) hastalığın karakteristikleriyle ilişkili olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık. Çalışmamızın sonuçları anemi ilişkili parametreler, oksidatif stres, inflamasyon ve lipit profili arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Lipid metabolizmasındaki değişikliklerin yanı sıra oksidatif stres ve inflamasyonun bazı belirteçleri ayrıntılı olarak değerlendirdiğimizde, dolaşımdaki olumsuz etkilerin HDL partikülünün işlevini ve yapısını olumsuz şekilde etkilediğini gösteren önemli sonuçlar elde ettik. Ayrıca, oksisterol ve seramid düzeylerinin özellikle hemoliz parametreleri ve hastaların kolesterol düzeyleri üzerinde etkili olduğunu tespit ettik. Özellikle lipit metabolizması ve diğer parametreler arasındaki ilişkileri gösteren sonuçların değerlendirilmesi sonucu, OHH patofizyolojisinin lipit metabolizması değişiklikleri ve biyoaktif lipitlerin etkileriyle belirgin ve anlamlı bir şekilde ilişkili olduğu tespit edildi.tr_TR
dc.contributor.departmentTıbbi Biyokimyatr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-08-06T06:18:39Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record