Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşar, Dilek
dc.contributor.authorAkıncı, Zeynep Nazmiye
dc.date.accessioned2020-08-14T07:55:45Z
dc.date.issued2020-07-24
dc.date.submitted2020-06-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22555
dc.description.abstractThe importance of informal employment of women in Turkey is emphasized and the strategies and policies that can be used to solve this socio-economic problem will be developed and proposed. There are not many studies that examine the position women in the informal sector in Turkey, in detail. The purpose of this study is to determine the position of women in the informal sector in Turkey, and the factors pushing them to work. In this research, the concept of female labor force participation rate (FLFPR) and informal economy will be defined as a first step. Furthermore, a general literature review –both national and international- will be provided. In addition, TurkStat statistics between 2015 and 2018 and Household Labour Force Surveys (HLFS) will be used to investigate the defined research question, statistically. While obtaining statistical results, the Multinomial Logistic Regression Analysis will be used.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectFemale labor force participationtr_TR
dc.subjectInformal employmenttr_TR
dc.subjectWomentr_TR
dc.subjectKadınların işgücüne katılımıtr_TR
dc.subjectKayıtdışı çalışmatr_TR
dc.subjectKadıntr_TR
dc.subject.lcshÜniversiteler ve Öğrenim kurumları (Genel)tr_TR
dc.subject.lcshİstatistiklertr_TR
dc.subject.lcshAile. Evlilik. Kadın.tr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleDeterminants of Informal Employment of Women in Turkeytr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Türkiye'de kadınların kayıt dışı istihdamının önemi vurgulanmakta ve bu sosyo-ekonomik sorunu çözmek için kullanılabilecek strateji ve politikalar önerilecektir. Türkiye'de kayıt dışı sektördeki kadınların konumunu detaylı olarak inceleyen pek fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, kadınların kayıt dışı sektördeki Türkiye'deki konumunu ve onları çalışmaya iten faktörleri belirlemektir. Bu araştırmada kadın işgücüne katılım oranı (FLFPR) ve kayıt dışı ekonomi kavramı ilk adımda tanımlanacaktır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası genel literatür taraması yapılacaktır. Analiz kısmında ise 2015-2018 yılları arasındaki TÜİK istatistikleri ve Hanehalkı İşgücü Anketleri (HLFS) araştırma konusuna istatistiki bir yanıt aramak için kullanılacaktır. Ampirik sonuçlar elde edilirken Çok Kategorili Lojistik Regresyon Analizi kullanılacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.embargo.lift2020-08-16T07:55:45Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR
dc.subtypesoftwaretr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record