Show simple item record

dc.contributor.advisorBaran, Zeynel
dc.contributor.authorOcak, Büşra
dc.date.accessioned2020-08-18T09:15:50Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22586
dc.description.abstractThe main objective of this research is to investigate the effects of Emotional Facial Expressions and Lag manipulations on attentional blink (AB) in the Obsessive-Compulsive Symptoms Group and Control Group by using rapid serial visual paradigm. The study was completed with a total of 103 people between the ages 18-30 (X ̅=21.17; SS=3.64), 82 of whom were female. The Padua Inventory-Washington State University Revision (PI–WSUR) was used to determine obsessive compulsive disorder (OCD) level in the study. Symptom and Control groups formed according to the total score, Cleaning subscale score and Control Compulsion subscale score. Stimulus and duration of the stimuli were determined by pilot studies. The first target (T1) is one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5 and the second target (T2) is emotional and neutral facial expressions. The distractors are the reverse neutral facial expressions. The number of stimuli between the two targets changed to lag 1, 2, 3, 4 and 5, and stimuli were presented at 83.33 ms. The study was examined with dependent variable of the number of correct identifications of the T2 (in which the T1 must be also correctly identified) 2(Group: OCD Symptoms, Control) x 7(Emotional Facial Expression: Anger, Disgust, Fear, Happiness, Sadness, Surprise, Neutral) x 5(Lag: G1, G2, G3, G4, G5) Mixed ANOVA. The AB was enhanced on trials in which the T2 was an fear face, and it was reduced happy face. Attentional bias was not observed against threat-related facial expressions. Participants who showed OCD Symptoms recognized disgust faces with less accuracy in lag1 compared to the participants in the control group, and AB occurred. In the context of the multiple-channel hypothesis, it is argued that AB does not occur due to the difference between the processing channels of digits and facial expressions, that is featural versus configural, respectively.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDikkattr_TR
dc.subjectDikkat yanlılığı
dc.subjectDikkat yanıp sönmesi
dc.subjectHızlı dizisel görsel sunum paradigması
dc.subjectDuygu
dc.subjectDuygusal yüz ifadeleri
dc.subjectObsesif kompulsif bozukluk
dc.titleObsesif Kompulsif Belirtisi Gösteren Grup ve Kontrol Grubunda Duygu ve Zaman Aralığı Değişimlemelerinin Dikkat Yanıp Sönmesi Üzerindeki Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın temel amacı; duygusal yüz ifadesi ve zaman aralığı değişimlemelerinin OKB belirtisi gösteren grup ile kontrol grubu dikkat yanıp sönmesi üzerindeki etkisini, hızlı dizisel görsel sunum paradigmasını kullanarak incelemektir. Çalışma 18-30 (X ̅=21.17; SS=3.64) yaşları arasında 82’si kadın ve 21’i erkek olmak üzere toplam 103 kişiyle tamamlanmıştır. Çalışmada obsesif kompulsif bozukluk (OKB) düzeyini belirlemek amacıyla Padua Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu (PE-WEÜR) kullanılmıştır. PE-WEÜR toplam puanına göre 25 kişi OKB Belirtisi Gösteren grubu, 24 kişi Kontrol grubunu; PE-WEÜR Temizlik puanına göre 20 kişi OKB Belirtisi Gösteren grubu, 20 kişi Kontrol grubunu; ve PE-WEÜR Kontrol kompulsiyonları puanına göre 15 kişi OKB Belirtisi Gösteren grubu, 15 kişi ise Kontrol grubunu oluşturmaktadır. Uyarıcılar ve uyarıcı sunum süreleri yapılan pilot çalışmalarca belirlenmiştir. Çalışma temel olarak bilgisayar uygulaması ve bazı testlerin uygulandığı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci hedef (H1) 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarından birisiyken, ikinci hedef (H2) duygusal yüz veya nötr yüz ifadeleridir. Görevdeki çeldiricilerse H1 ve H2 arasında sunulan ters nötr yüz ifadeleridir. İki hedef arasındaki uyarıcı sayısı Gecikme 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak değişimlenmiştir ve uyarıcılar 83.33 ms süreyle sunulmuştur. Katılımcılardan bağımsız değişken düzeylerinde ölçümlenen hem H1 hem de H2’yi art arda doğru olarak tanımladıkları deneme sayısı puanları 2(Grup: OKB Belirtileri Gösteren ve Kontrol) x 7(Duygusal Yüz İfadesi: Öfke, Tiksinti, Korku, Mutluluk, Üzüntü, Şaşırma ve Nötr) x 5(Gecikme Zamanı: G1, G2, G3, G4 ve G5) tekrarlı ölçümlü karma ANOVA ile analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, Mutluluk yüz ifadelerinde dikkat yanıp sönmesi azalırken; Korku yüz ifadelerinde dikkat yanıp sönmesi artmıştır. Tehdit içerikli yüz ifadelerine karşı dikkat yanlılığı gözlenmemiştir. OKB Belirtisi Gösteren katılımcılar, Kontrol grubundaki katılımcılara göre Gecikme1’de Tiksinti yüz ifadelerini daha az doğrulukla tanımış ve dikkat yanıp sönmesi meydana gelmiştir. Çoklu kanal hipotezi bağlamında rakamların özelliksel, yüz ifadelerinin yapısal kanalla işlenmesi nedeniyle dikkat yanıp sönmesinin gözlenmemesi tartışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-08-18T09:15:50Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record