Recent Submissions

  • Ergenlik Döneminde Ebeveynlik ve Ergenin Psikososyal Uyumu 

    Sayıl, Melike (Hacettepe Üniversitesi, 2012)
    u kitap, çocukluktan ergenliğe ve ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemlerinde, ergenlerin aile, akran ve okul bağlamlarını, olumlu ve olumsuz sosyal davranışlarını ve uyumlarını çoklu değerlendirmelerle ölçen Türkiye'de ...