Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Pelin
dc.contributor.authorAslantaş, Sevgi
dc.date.accessioned2020-08-28T08:07:15Z
dc.date.issued2020-08-05
dc.date.submitted2020-07-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22602
dc.description.abstractThe universe is constantly changing, and this change has been accelerating in recent years, especially with the effect of technological developments. The rapid change of the universe also affects the desired design outputs from acoustic spaces, and many acoustic spaces designed now host multiple functions. Each of these functions has different acoustic conditions, and the creation of the design according to these different conditions determines the acoustic success of the space. The fact that these variables are not taken into account in multifunctional acoustic space designs today causes auditory comfort problems in acoustic spaces that host different functions. This thesis study focuses on " changeable acoustic design" which offers dynamic solutions to changeable acoustic conditions of different functions in the same volume. In the study, it is aimed to reveal the acoustic conditions varying according to the function and the changeable acoustic design approaches developed in order to meet these conditions in acoustic spaces designed for more than one function, by considering the acoustic design parameter that it depends on within the framework of changeable acoustic design. Within the scope of the study, firstly, the building elements that can change in the context of " changeable concept" have been determined and the changeable acoustic design approaches that can be created with the help of these elements have been introduced by literature review. Then, changeable electro acoustic systems that can be created with technical support are explained and system examples are investigated. In all these studies, the purpose, limits and design parameters of the changeable acoustic design are adhered to, and the changeable acoustic design approaches and the possibilities offered by each approach are explained. Afterwards, examinations were carried out using the space analysis method over sample projects that applied different changeable acoustic design approaches. Thus, it is aimed to consider these variables in the early design phase and to increase the success of acoustic design by including them in the process. As a result of the study, it has been revealed that the determination and implementation of the changeable acoustic designs and approaches of the spaces designed to serve different functions are determinant in terms of the acoustic performance of each of the functions that will take place in these spaces.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDeğişken akustik tasarımtr_TR
dc.subjectDeğişken kavramı
dc.subjectDeğişken akustik tasarım yaklaşımları
dc.subjectDeğişken elektro akustik sistemler
dc.subjectDeğişken fiziksel elemanlar
dc.titleDeğişken Akustik Tasarımtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEvren sürekli bir değişim içerisinde olup özellikle teknolojik gelişmelerin etkisiyle bu değişim son yıllarda daha da hızlanmaktadır. Evrenin hızlı değişimi akustik mekânlardan istenilen tasarım çıktılarını da etkilemekte ve tasarlanan birçok akustik mekân artık birden fazla işleve ev sahipliği yapmaktadır. Bu işlevlerin her biri birbirinden farklı akustik koşullara sahiptir ve tasarımın bu farklı koşullara göre oluşturulması mekânın akustik açıdan başarısını belirlemektedir. Günümüzde çok işlevli akustik mekân tasarımlarında bu değişkenlerin göz önüne alınmaması, farklı işlevlere ev sahipliği yapan akustik mekânlarda işitsel konfor sorunlarına yol açmaktadır. Bu tez çalışması, aynı hacim içerisinde yer alan farklı işlevlerin değişken akustik koşullarına dinamik çözümler sunan ‘’değişken akustik tasarımı’’ konu edinmektedir. Çalışma da değişken akustik tasarım çerçevesinde bağlı olduğu akustik tasarım parametresi de göz önüne alınarak birden fazla fonksiyon için tasarlanan akustik mekânlarda işleve göre değişen akustik koşulların ve bu koşulları sağlamak amacıyla geliştirilen değişken akustik tasarım yaklaşımlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında öncelikle ‘’değişken kavramı’’ bağlamında mekânda değişebilen yapı elemanları belirlenmiş ve bu elemanlar yardımıyla oluşturulabilecek değişken akustik tasarım yaklaşımları literatür taraması yapılarak ortaya konulmuştur. Daha sonra teknik destekle oluşturulabilen değişken elektro akustik sistemler açıklanmış ve sistem örnekleri araştırılmıştır. Tüm bu araştırmalarda değişken akustik tasarımın amacına, sınırlarına ve bağlı olduğu tasarım parametresine bağlı kalınmış ve farklılıklar gösteren değişken akustik tasarım yaklaşımları ve her bir yaklaşımın sunduğu olanaklar açıklanmıştır. Sonrasında farklı değişken akustik tasarım yaklaşımlarını uygulamış örnek projeler üzerinden mekân analizi yöntemi kullanılarak incelemeler yapılmıştır. Böylece bu değişkenlerin erken tasarım evresinde göz önüne alınmasını ve sürece dâhil edilerek akustik tasarımın başarısının arttırılması hedeflenmektedir. Çalışma sonucunda, farklı işlevlere hizmet etmek amacıyla tasarlanan mekânların erken tasarım evrelerinde değişken akustik tasarım ve yaklaşımlarının belirlenmesinin ve uygulanmasının, bu mekânlarda gerçekleşecek olan işlevlerin her birinin akustik başarısı açısından belirleyici olduğu ortaya çıkmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-08-28T08:07:15Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record