Show simple item record

dc.contributor.advisorAy, İlkertr_TR
dc.contributor.authorKhanları, Ataollahtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:59:04Z
dc.date.available2015-10-15T06:59:04Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2269
dc.description.abstractSolar wall is an auxiliary system for heating buildings. It is used to preheat the air passing through it so as to reduce the load of heating system of the building. It makes the heating system economically more efficient and provides a more comfortable environment by supplying fresh air. At the same time it minimizes the conductive heat loss by creating a barrier between the outside air and the building wall. Such systems are also used to dry agricultural products and to avoid excessive heating of the photovoltaic cells.In this thesis, ventilation system of buildings with solar wall and the operating conditions of such systems are discussed. In addition, the practical applications of solar walls around the world and applicability in Turkey are investigated. Moreover, thermodynamic analysis of a solar wall system is carried out and optimum operating conditions and material properties to achieve the maximum thermal efficiency are revealed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectSolar walltr_TR
dc.titleGüneş Duvarı Sistemlerinin Dünyadaki Uygulamaları ve Türkiye'deki Uygulanabilirliğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/835tr_TR
dc.bolumTemiz Tükenmez Enerjilertr_TR
dc.description.ozetGüneş duvarları binaların ısıtılmasında kullanılan yardımcı bir sistemdir. Isıtılacak olan hava bu sistemden geçirilerek ön ısıtma sağlanır. Böylece binanın ısıtma sisteminin yükünü azaltarak, maddi anlamda tasarruf ve içeriye verdiği temiz hava sayesinde de daha konforlu bir ortam sağlar. Aynı zamanda dış hava ile duvar arasında bir bariyer oluşturarak bina duvarından iletim yoluyla gerçekleşen ısı kayıplarını da en aza indirir. Bu sistemler havalandırma sistemlerine ek olarak, tarımsal ürünlerin kurutulmasında ve fotovoltaik pillerin aşırı derecede ısınmasını engellemek için de kullanılmaktadır.Bu tezde güneş duvarları ile binaların iklimlendirilmesinin nasıl yapıldığı, çalışma koşulları, güneş duvarlarının dünyadaki kullanımı ve Türkiye de kullanılabilirliği araştırılmıştır. Ayrıca sistemden en yüksek verimi sağlamak için; sistemin termodinamik özellikleri incelenerek sistemin kurulması için gerekli en uygun koşullar ve malzeme seçiminin araştırılması teorik olarak yapılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record