Show simple item record

dc.contributor.advisorGüllü, Gülen
dc.contributor.advisorSirkar, Kamalesh K.
dc.contributor.authorAkan, Aytaç Perihan
dc.date.accessioned2020-09-17T10:40:15Z
dc.date.issued2019-11
dc.date.submitted2019-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22744
dc.descriptionFonlayan Kurumlardan diğeri Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi'dir.tr_TR
dc.description.abstractThe main objective of this research is to investigate carbon dioxide (CO2) absorption performance of aqueous methyldiethanolamine (MDEA) and activated methyldiethanolamine (aMDEA) solvents in a module containing microporous polypropylene cross-flow hollow fiber membrane coated with fluorosiloxane on the outer surface of fibers; such a module was used for both absorption and stripping. To investigate CO2 absorption rate, removal rate and recovery rate, a number of lab-scale CO2 absorption-stripping experiments were conducted using these absorbents for different operating conditions, such as gas flow rate, liquid flow rate, concentration of the absorbent, type of stripping mode. The experimental results reveal that overall mass transfer coefficient through the membrane increases as aMDEA concentration increases from 80 vol % to 100 %. Due to an increase in absorbent concentration, high amount of reactive amine molecules diffuses to the gas/liquid contacting interface resulting in an increase in the chemical activity between CO2 and amines. Moreover, overall mass transfer coefficient increases with increasing gas velocity and concentration of amine, but it shows a decreasing trend with increasing the liquid flow rate because of the residence time of absorption solution in membrane contactor. The maximum 98.4 % of absorbed CO2 was recovered in case of absorbent concentration of 90 % and in minimum gas, liquid and sweep gas flow rate conditions. To obtain better results, lower sweep gas flow rate and humidified feed gas flow rate should be suggested to provide better regeneration of the solvent and higher recovery of the absorbed CO2 for future works.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectPost combustion CO2 capturetr_TR
dc.subjectMembrane contactorstr_TR
dc.subjectMembrane-absorption hybrid systemstr_TR
dc.subjectHollow fiber membranetr_TR
dc.subjectCarbon capture and storagetr_TR
dc.titlePost Combustion Carbon Dioxide Capture with Membrane-Solvent Hybrid Systemstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın ana amacı, hem absorpsiyon hem de sıyırma (stripping) için kullanılan fiberlerin dış düzeyi floro-siloksan ile kaplanmış mikro-gözenekli polipropilen çapraz akışlı hollow fiber membranlarda sulu metildietanolamin ve aktive edilmiş metildietanolamine ile CO2 absoplama kapasitesinin araştırılmasıdır. Bu araştırma amacına ulaşmak için, gaz akış oranı, sıvı akış oranı, absorban konsantrasyonu, sıyırma için seçilen yöntem gibi farklı işletim koşulları için bu absorbanlar kullanılarak bir dizi laboratuvar ölçekli CO2 absorpsiyon-sıyırma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, bu işletim koşullarının membran-solvent ikili sistemleri ile deneysel çalışmalar aracılığıyla CO2 absorpsiyon oranı, CO2 giderim oranı ve CO2 kazanım oranını nasıl etkileyebileceği araştırılmıştır. Deneysel sonuçlar, membran boyunca toplam kütle transfer katsayısının, MDEA konsantrasyonu % 80 den % 100’e ulaşması durumunda arttığını ortaya koymaktadır. Absorban konsantrasyondaki artıştan dolayı, yüksek miktarda reaktif amin molekülü, CO2 ile aminler arasındaki kimyasal aktivitede artışa yol açan gaz ve sıvının temas ettiği ara yüzeye yayılır. Ayrıca, toplam kütle transfer katsayısı, artan gaz hızı ve amin konsantrasyonu ile birlikte artış göstermişken, absorban çözeltisinin membran kontaktöründeki kalış süresi nedeniyle sıvı akış hızının artması ile azalan bir eğilim göstermiştir. % 90'lık absorban konsantrasyonunda ve minimum gaz, sıvı ve süpürme gazı (sweep gas) akış hızı koşullarında, maksimum absorplanan CO2’in % 98.4’ü geri kazanabilmiştir. Gelecekteki çalışmalarda daha iyi sonuçlar elde etmek için, solventin daha iyi rejenerasyonu ve absorplanan CO2'nin daha yüksek geri kazanımı sağlamak için daha düşük süpürme gazı (sweep gas) akış hızı ve daha düşük nemlendirilmiş besleme gazı hızı önerilebilinir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇevre Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-09-17T10:40:15Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record