Show simple item record

dc.contributor.advisorSanin, Selim Latif
dc.contributor.authorMorsünbül Parmaksız, Tülay
dc.date.accessioned2020-09-17T10:46:20Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-01-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22772
dc.description.abstractRenewable energy sources are accepted as sustainable energy sources because they are obtained from the natural energy flow, but considering an energy source as sustainable, it needs to be unlimited and harmless to the environment. When questioned in detail, it is seen that the current cycle does not occur in this way. In order to manage future energy investments effectively, problems arising from environmental footprints of energy sector growth scenarios, need to be solved by focusing on sustainable energy generation practices. Key indicators should be identified to quantify impacts. Within the scope of this study, which is designed for evaluating the sustainability of five selected renewable energy sources, models based on Multi Criteria Decision Making (MCDM) analysis, integrating sustainability components, and also technical indicators are evaluated and tested with sensitivity analyzes. While creating models based on the methods applied within the scope of MCDM, the opinions of experts who have worked on renewable energy projects and have sustainability perspective were utilized. In the stage of data collection, to achieve the most realistic results, data from renewable energy power plants projected and / producing energy in Turkey and the country-specific data was used. The models created within the scope of the study were tested by sensitivity analysis and the results were compared.in addition this, the compatibility of the results was tested with a different decision-making method. Resulsts showed that, solar energy can be considered as the most sustainable option, among the evaluated renewable energy systems in terms of selected sustainability indicators.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSürdürülebilirlik analizitr_TR
dc.subjectYenilenebilir enerji kaynaklarıtr_TR
dc.subjectSürdürülebilirliktr_TR
dc.subjectÇKKVtr_TR
dc.titleYenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilirliklerinin Önceliklendirmesi: Çoklu Kriterli Karar Verme Yaklaşımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYenilenebilir enerji kaynakları, doğada mevcut enerji akışından elde edilmelerinden dolayı, sürdürülebilir enerji kaynakları olarak kabul görmektedirler ancak, bir enerji kaynağının sürdürülebilir olması için sınırsız olması ve çevresel değerlere karşı zararsız bir şekilde temin edilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı olarak sorgulandığında, mevcut döngünün bu şekilde olmadığı görülmektedir. Gelecekteki enerji yatırımlarının etkin bir şekilde yönetilebilmesi için, öngörülen enerji sektörü büyüme senaryolarının çevresel ayak izlerinden kaynaklı problemlerin, sürdürülebilir enerji üretimi uygulamalarına odaklanarak çözülmesi gerekmektedir. Etkilerin nicel bir şekilde ölçülmesi için anahtar göstergeler tanımlanmalıdır. Seçilen beş adet yenilenebilir enerji kaynağının sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi kapsamında tasarlanan bu tez çalışmasında, Çoklu Kriterli Karar Verme (ÇKKV) analizi tabanlı, sürdürülebilirlik bileşenlerinin entegre edildiği, aynı zamanda teknik kapsamlı indikatörlerin de değerlendirildiği bir model oluşturulmuş ve duyarlılık analizleri ile test edilmiştir. ÇKKV kapsamında uygulanan yöntemlere dayalı modeller oluşturulurken, yenilenebilir enerji projeleri üzerinde çalışmış ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirme yapabilecek bir bakış açısına sahip uzmanların görüşlerinden faydalanılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında en gerçekçi sonuçların elde edilmesi için Türkiye genelinde projelendirilmiş ve/veya çalışan yenilenebilir enerji santralleri ve ülke özelindeki verilerden yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında oluşturulan modeller kendi aralarında duyarlılık analiziyle test edilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bununla birlikte farklı bir karar verme yöntemiyle de elde edilen sonuçların uyumlulukları test edilmiştir. Uygulanan tüm proseslerin ortak sonucu olarak seçilen yenilenebilir enerji kaynakları arasından güneş enerjisi, seçilen sürdürülebilirlik indikatörlerine göre, Türkiye özelinde en uygulanabilir alternatif olarak değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇevre Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-09-17T10:46:20Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record