Show simple item record

dc.contributor.advisorOzanözgü, Emine Nur
dc.contributor.authorDurmaz, Elif
dc.date.accessioned2020-09-25T12:28:00Z
dc.date.issued2020-09-03
dc.date.submitted2020-08-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22825
dc.description.abstractIndustrialization movement which has started with the industrial revolution increased its intensity in the late 19th century and brought technological, social, environmental and economical renovations within itself. Besides those changes, both positive and negative impacts have started to effect World and human life. Especially environmental pollution and waste problems caused by industrial materials lead terms of sustainability and waste management. On the other hand, analyzing housing manners which are required by today’s conditions, we need temporary housing solutions globally such as refugee camps, post-disaster houses or housing for seasonal workers. At this point, we can produce construction materials by using waste materials. Then, by using recycled construction materials, we can attain sustainable housing units with low energy and low cost which can also be named as ecological architecture. This attitude may make us progress on the issue of construction waste management as well. This paper aims to inquire environmental friendly temporary housing facilities by using recycled bricks and accommodate crowds if needed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGeri dönüşümtr_TR
dc.subjectYapı malzemesitr_TR
dc.subjectTuğlatr_TR
dc.subjectAtık yönetimitr_TR
dc.subjectEkolojik mimarlıktr_TR
dc.subjectSürdürülebilirliktr_TR
dc.subjectBarınma ihtiyacıtr_TR
dc.subjectGeçici mimaritr_TR
dc.subject.lcshMimarlıktr_TR
dc.titleGeri Dönüştürülmüş Malzemelerle Barınma İhtiyacına Yönelik Düşük Bütçeli Mimari Çözümlertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEndüstri devrimi ile başlayan sanayileşme hareketi 19. yüzyılın sonlarından itibaren artmış; teknolojik, sosyal, çevresel ve ekonomik pek çok değişikliği beraberinde getirmiştir. Bu değişikliklerin yanı sıra sorunlar ve olumsuz koşullar da dünyayı ve insan hayatını etkisi altına almaya başlamıştır. Özellikle endüstriyel malzemelerin sebep olduğu çevre kirliliği ve atık sorunu ile yüzleşen insanoğlu, bunlara çözüm sunabilmek için sürdürülebilirlik ve atık yönetimi kavramlarını ortaya atmıştır. Öte yandan günümüz şartlarının gerektirdiği barınma biçimleri incelendiğinde, küresel bağlamda ihtiyaç duyulan geçici barınma modellerinin geliştiği görülmektedir. Bunlar çoğunlukla mülteci kampları, afet sonrası konutları ya da mevsimlik işçiler için inşa edilen barınma olanakları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan hareketle atıkların yeniden kullanımı ile yapı malzemesi üretimi; bu malzemeler kullanılarak düşük enerji ve maliyet ile inşası mümkün olan sürdürülebilir barınma üniteleri kurulması düşüncesi ortaya çıkmıştır. Ekolojik mimarlık olarak değerlendirilebilecek bu mimari, atık yönetiminde önemli ilerlemelere olanak sağlamaktadır. Bu tez kapsamında geri dönüştürülmüş tuğlanın kullanılması ile gerektiğinde büyük kitlelere hizmet edebilecek, geçici barınma imkanlarının çevreye duyarlı bir biçimde sunulması amaçlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-09-25T12:28:00Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record