Show simple item record

dc.contributor.advisorEmrali, Refatr_TR
dc.contributor.authorTokdemir, Idiltr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:04:39Z
dc.date.available2015-10-15T07:04:39Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2290
dc.description.abstractIn the preliminary part of the Report of Work of Art named Mystical Interactions in Contemporary Art, and Finding the Inherent , various definitions of man, as the most evolved being of nature have been explored, and several theories, thoughts and approaches have been examined. Firstly, man s natural scientific (physical) structure, followed by his philosophical (mental) structure, and thereafter his theological (spiritual) structure with regard to his beliefs and traditions were miscellaneously analyzed and endeavored to ascertain. Man s origins, pursuits and tendencies were examined with regard to different belief systems and manners of existence; and the donnee obtained was presented to have bonds with creativity and work of art.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.subjectMantr_TR
dc.titleGünümüz Sanatında Mistik Etkileşimler ve İçseli Bulmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/511tr_TR
dc.bolumHeykeltr_TR
dc.description.ozetGünümüz Sanatında Mistik Etkileşimler ve İçseli Bulma isimli sanat çalışması raporunun ilk bölümünde evrimin en gelişmiş varlığı olan insan ı tanımlama araştırmaları yapılmış, farklı teoriler, düşünce ve yaklaşımlar irdelenmiştir. Öncelikle doğa bilimsel (fiziksel) yapısı, ardından felsefi (zihinsel) yapısı, daha sonra inanç ve gelenekleri ile tanrı bilimsel (ruhsal) yapısı çok yönlü araştırılmış ve anlamaya çalışılmıştır. İnsanın orijini, arayış ve yönelimleri; farklı inanç sistemleri ve varoluş şekilleri çerçevesinde sorgulanmış, elde edilen verilerin yaratıcılık ve sanat eseri ile bağlantısı olduğu ortaya konmuştur.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record