Show simple item record

dc.contributor.advisorArslan, Çetin
dc.contributor.authorDeveli, Ahmet Mertcan
dc.date.accessioned2020-10-20T11:08:59Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-09-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22929
dc.description.abstractEver since the beginnings of the formation of human societies, despite the fact that communication and sharing has increased among human beings due to the necessity of living together, taking improper advantage of these relationships has become quite widespread. Act of fraud, like theft, is one of the most common crimes committed against one’s assets that societies are faced with. At present, owing to the fact that internet has eased reaching other people, and the overcrowding of urban life, committing this crime has become not only easier but also more numerous. This ease in reaching people and overcrowding of urban life has caused people to commit this crime in different ways, and in the course of time, both Turkish society and other societies have witnessed in various forms that this crime has been committed in areas and forms that have not been regulated by legislature. Moreover, legislature have been insufficient in terms of penalizing these crimes, which has caused inadequacy in law. Even if not at present, but in the future, this condition will lead to social problems in satisfying the feeling of justice which is the main function of criminal law. In this study which aims to eliminate the stated deficiencies and to make a slight contribution to maintaining satisfaction in the feeling of justice, the necessity of including pyramid scheme fraud in special penal provision of fraud and the reasons of the necessity of application of adding penalties one by one have been explained . In addition to this, fundamental concepts related to the crime, and structural components of the crime have been studied. During the course of the study, references to relevant examples and contemporary events have been made and the verdicts of the Supreme Court of Appeals have been consulted.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTitantr_TR
dc.subjectÇiftlik Banktr_TR
dc.subjectDolandırıcılıktr_TR
dc.subjectPonzitr_TR
dc.subject.lcshTürk hukukutr_TR
dc.titleDolandırıcılık Suçunun Bir İşleniş Şekli Olarak Piramitsel Dolandırıcılık Suçutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİnsan topluluklarının oluşmaya başladığı ilk günden beri, birlikte yaşama gerekliliğinden dolayı insanlar arasındaki iletişim ve paylaşım artmış olsa da bununla birlikte bu ilişkilerin kötüye kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Dolandırma eylemi, hırsızlıkla birlikte toplumun en çok karşılaştığı malvarlığına karşı işlenen suçlardandır. Günümüzde ise hem internet sayesinde diğer insanlara ulaşmanın kolaylaşması hem de kalabalıklaşan şehir hayatı bu suçun işlenişini hem kolaylaştırmış hem de sayısını arttırmıştır. Bahsedilen bu kolaylık insanları suçu daha farklı şekillerde işlemesine sebep olmuş ve zamanla kanun koyucunun düzenlemediği alanlarda ve şekillerde bu suçun işlendiğine hem dünya toplumları hem de Türk toplumu farklı şekillerde şahit olmuştur. Bununla birlikte kanun koyucu bu farklı metotları cezalandırma konusunda eksik kalmış, kanunda eksiklikler ortaya çıkmıştır. Bu durum da ceza hukukunun temel işlevi olan adalet duygusunun tatmininde şimdi olmasa bile gelecek süreç içinde toplumda sorunlara yol açacaktır. Bahsedilen eksikliklerin giderilmesine ve adalet duygusunun tatminine ufak da olsa katkı sağlamak için hazırlanan çalışmamızda “Piramitsel Satış Sistemleri Kurma” ve “Piramitsel Dolandırıcılık” fiillerinin TCK 157. ve 158. maddelerine ve tipikliğe ne kadar uyduğu, “Piramitsel Dolandırıcılık” Piramitsel Dolandırıcılık” olarak nitelendirilen eylemlerin dolandırıcılık suçunun nitelikli hali sayılmasının gerekliliği, oluşacak suçta gerçek içtima kurallarının uygulanmasının gerekliliği sebepleriyle açıklanmış, suça ilişkin temel kavramlara yer verilmiş ve suçun yapısal unsurları incelenmiştir. Çalışma yapılırken konuya ilişkin örneklere ve güncel olaylara da atıflar yapılarak Yargıtay kararlarına da başvurulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-10-20T11:08:59Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record