Show simple item record

dc.contributor.advisorKedik, Ayşe Sibeltr_TR
dc.contributor.authorArığ, Tanzertr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:04:39Z
dc.date.available2015-10-15T07:04:39Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2294
dc.description.abstractVoid and Possibilities of New Mode of Expressions in Today’s Art, Proficiency in Art, Art Work Report, Ankara, 2015.Changings in concepts resulting from every age’s perception of reality necessitate reevaluation of concept of “void”. Void corresponds to nonexistent, nonentity in general thus its definition is primarily described through its opposite concepts; existence, fullness, mass. Definition of the concept of void, which is changeable depending on different beliefs and cultures, is based on the concepts space, time, and movement in West. In East, it derives from the idea that secret of the universe reality shelters in essence of existence and meaning of life can primarily be captured by contemplation. Changings depending on systems of beliefs and cultures were in the condition of reevaluation in different disciplines such as architecture, sculpture, painting within its art historical process.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.subjectVoidtr_TR
dc.titleGünümüz Sanatında Boşluk ve Yeni İfade Olanaklarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/2101tr_TR
dc.bolumHeykeltr_TR
dc.description.ozetGünümüz Sanatında Boşluk ve Yeni İfade Olanakları, Sanatta Yeterlik Sanat Çalışması Raporu, Ankara, 2015.Her dönemin değişen gerçeklik algısıyla birlikte kavramların değişime uğraması, boşluk kavramının da sanat tarihsel süreçte yeniden ele alınmasını gerekli kılarken, boşluğun genel anlamda var olmayana, yokluğa karşılık gelmesi, tanımının da öncelikle karşıtı olan varlık, doluluk, kütle gibi kavramlar üzerinden oluşturulmasına neden olmuştur. Tarihsel süreçte farklı inanç ve kültürlere bağlı olarak değişebilen boşluk kavramının tanımını batıda daha çok mekân, zaman, hareket gibi kavramlar üzerinden temellendirilmişken, doğuda öncelikle yaşamın anlamı üzerine düşünme ve var olanın özündeki gerçekliğe ulaşmak adına evrenin gizinin derin düşünceyle kavranabileceğine dair bir düşünce sistemi üzerinden hareket edilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record