Show simple item record

dc.contributor.advisorÖtgün, Cebrail
dc.contributor.authorAnbarpınar, Elif
dc.date.accessioned2020-10-21T12:45:34Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-09-29
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23037
dc.description.abstractSpace and time, which are at the center of all lives, have been tried to be understood by many philosopher in many centuries and their thoughts have been produced. Space and time, which are thought to exist sometimes apart from each other and sometimes together, have taken on a fictional structure with many meanings that are included in it today. In this sense, the surface of the work of art, which has fictional qualities, forms the existence area of the fictional space from painting to cinema and literature, and thus it is seen that the intellectual is attached to the reality by clinging to the surface. In the research, the reflections of space-time in the historical process and the changes it has gone through until today, as well as its transformation into a fictional space through the art work, which is the surface / intermediate space, are examined. Supported by the readings, a process has been followed in which the fictional space, which is handled over the spiral structure between the physical space-time we are in and the perceived personal space-time, extends to the infinity and the invisible through the surface. With the application studies included in the thesis, both these researches were supported and the application studies shaped the development of the research. Thus, in the fictional space, which is also an existential field, it has been observed that the space has started to be produced with the thoughts in which cause-effect relations are not sought, and reflected with organic and fractal geometries. Space, which eliminates the obligation to comply with certain boundaries, also introduces the concept of fiction, and has prepared the ground for the formation of the fictional space, which is the space of fragmentation and unification, light and shadow, reflections, repetitions, even eternity.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectKurgu mekantr_TR
dc.subjectZamantr_TR
dc.subjectYüzeytr_TR
dc.subjectLabirenttr_TR
dc.subjectMonadtr_TR
dc.subjectAleftr_TR
dc.subjectSınırlarlartr_TR
dc.subjectSonsuzluktr_TR
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.titleKurgu Mekanda Zaman-Mekan-Yüzey İlişkileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTüm yaşamların merkezinde yer alan mekan ve zaman pek çok yüzyılda pek çok düşünür tarafından anlaşılmaya çalışılmış ve üzerine düşünceler üretilmiştir. Kimi zaman birbirinden ayrı kimi zaman da birlikte var oldukları düşünülen mekan ve zaman, günümüzde kendisine dahil olan pek çok anlamla birlikte kurgusal yapıya bürünmüştür. Bu anlamda kurgusal nitelikler taşıyan sanat yapıtının yüzeyi ise resimden sinemaya, edebiyata kadar kurgu mekanın varlık alanını oluşturur ve böylece düşünsel olanın, yüzeye tutunarak gerçekliğe bağlandığı görülür. Araştırmada, mekan-zamanın tarihsel süreç içindeki yansımaları ve bugüne kadar geçirdiği değişimler ışığında, yüzey/ara mekan olan sanat yapıtı aracılığıyla kurgu mekana dönüşmesi irdelenmiştir. Yapılan okumalarla da desteklenen, içinde bulunduğumuz fiziksel mekan-zaman ve algılanan kişisel mekan-zamanın, arasındaki birbirlerini var eden sarmal yapı üzerinden ele alınan kurgu mekanın yüzey aracılığıyla sonsuza görünmeyene uzandığı bir süreç izlenmiştir. Tez kapsamında yer alan uygulama çalışmalarıyla, hem tüm bu araştırmalar desteklenmiş hem de uygulama çalışmaları araştırmanın gelişmesine şekil vermiştir. Böylece aynı zamanda varoluşsal bir alan da olan kurgu mekanda mekanın artık katı sınırlarının dışına çıkarak neden-sonuç ilişkilerinin aranmadığı düşüncelerle üretilmeye, organik ve fraktal geometrilerle yansıtılmaya başlandığı görülmüştür. Belirli sınırlara uyma zorunluluğu ortadan kalkan mekan, kurgu kavramını da devreye sokarak parçalanmanın ve birleşmenin, ışığın ve gölgenin, yansımaların, tekrarların hatta sonsuzluğun mekanı olan kurgu mekanın oluşmasına da zemin hazırlamıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-10-21T12:45:34Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record