Show simple item record

dc.contributor.advisorEmmungil Karamanoğlu, Serap
dc.contributor.authorDemir, Yunus
dc.date.accessioned2020-10-21T12:56:11Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-09-10
dc.identifier.citationAgnes Denes. (1982). Buğday Tarlası. Erişim 07.06.2019. http://www.agnesdenesstudio.com/works7-WFStatue.html Agnes Denes. (1992-96). Tree Mountain - A Living Time Capsule. Erişim 07.06.2019. http://www.agnesdenesstudio.com/works4.html Anadolu Üniversitesi. (2019). İnsan ve Toplum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları. Anadolu Üniversitesi. (2013). Kent Sosyolojisi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları. Antmen, Ahu. (2010). Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık. AFP. (1958). , Runit Dome caps. Marshall Islands, Erişim 01.08.2018. https://ujamaalive.africa/news/belgium-reopens-museum-of-african-history/ Akkol Nuray. (2018). Değişen Doğa Algısı Ve Armağan Etme Bağlamında Ekolojik Sanat. İdil, 7/ 44. s. 421. Alejandro Almanza Pereda. (2017). Horror Vacui. Erişim 01.10.2018. http://chertluedde.com/work/horror-vacui-2017/ Ayşe Erkmen. (2017). On Water. Erişim 18.10.2018. http://www.saha.org.tr/projeler/proje/ayse-erkmen-on-water- Andy Goldsworthy. (1988-1989). Snowballs in Summer. Erişim 02.07.2019. https://www.artfixdaily.com/artwire/release/848-decordova-exhibition-andy-goldsworthy-snow-on-view-this-summer Cao Hui. (2009). Coat. Erişim 08.05.2019. http://www.linlingallery.com/eng/artists-d.php?id=33 Cao Hui. (2009). Case. Erişim 08.05.2019. http://www.linlingallery.com/eng/artists-d.php?id=33 Childe Gordon. Kendini Yaratan İnsan( F Ofluoğlu Çev.). İstanbul: Varlık Yayınları. Dünya Tarihi Arşivi. (1905). Kongo Özgür Eyaletindeki İşçiler. Erişim 24.07.2018. https://www.alamy.de/stockfoto-amputation-wurde-haufig-verwendet-um-arbeiter-in-den-kongo-freistaat-zu-bestrafen-gesteuert-durch-leopold-ii-von-belgien-1900-76391624.html Fox Skelly Jasmin. (2017). Buzullarda saklı hastalıklar yeniden canlanıyor. BBC NEWS. Erişim 24.06.2020, https://www.bbc.com/turkce/vert-earth-39874249 Güler Baki. (2017). Çadır Kentler (kon). Sanatçının özel koleksiyonundan kendisinin izniyle sunulmuştur. Harvey David (2012). Marx’ın Kapital'i için Kılavuz ( B. O. Doğan Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Harvey David. (2012). Sermayenin Sınırları (U. Balaban çev.). Ankara: Tan Kitabevi Yayınları. Hengeveld Rob. (2019). Atık Küre (N. Günder Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. John Gerrad. (2017). Batı Bayrağı. Erişim 03.03.2019. http://kot0.com/john-gerrard-in-siyah-dumanlardan-olusan-bayragi-iklim-degisimine-dikkat-cekiyor/ Josh Kline. (2017). Civil War. Erişim 29.09.2018. https://www.ofluxo.net/civil-war-by-josh-kline-at-modern-art/ Kiefer Anselm. (2002). Dar Gemiler Vardır. Hall Art Vakfı, Erişim 25.07.2018. http://www.hallartfoundation.org/de/exhibition/anselm-kiefer/artworks/slideshow#2 Kars Kaynar Ayşegül, Sermayenin Dolaşımı: Mekânda Hareket ve Sabitlik, (s 2-5-7) Linda Gass. (2000). Rivulet At Parker Greek. Erişim 05.01.2019. https://www.lindagass.com/LandArtPages/MonoToDeath1.html Lefebvre Henri. (2014). Mekânın Üretimi ( I. Ergünden Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık. Marie Lund. (2014). Dip. Laura Bartlett Gallery, London, Erişim 25.02.2019. http://moussemagazine.it/marielund_dip_laurabartlettgallery_london2014/ Mario Merz. (1968). Igloo. Hauser Wirth in New York, United States, Erişim 22.06.2019. https://wsimag.com/art/31724-arte-povera Mel Chin. (1990). Revival Field. Erişim 05.10.2018. http://melchin.org/oeuvre/revival-field/ Mehmet Kavukçu. (2017). Fırtınayı Yaşamak. Erişim 20.02.2019. https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447559.aspx Mehmet Ali Uysal. (2010). Ten. Erişim 29.06.2019. https://www.urbanbacklog.com/istanbul North Jamie. (2019). Informality. Pi Artworks, London, Erişim 20.03.2020. https://jamienorth.com/inflection Nele Azevedo. (2009). Melting Men. Erişim 09.07.2019. http://www.katarte.net/2013/11/nele-azevedo-melting-men/ Özgüner Halil. (2004). Doğal Peyzajın Psikolojik Ve Fiziksel Sağlığı Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, A/2. s. 98. Pablo Picasso. (1937). Guernica. Reina Sofía Müzesi Madrid, Erişim 08.09.2018. https://tr.wikipedia.org/wiki/Guernica_(tablo) Robin Tarbet. (2016). Concrete Punctuations. Erişim 19.05.2019. https://www.axisweb.org/p/robintarbet/workset/230202-19-concrete-punctuations/ Seneca Lucius Annaeus. (1963). Epistulae ( R. M. Gummere çev.). London: Harvard Universıty Press. Smithson Robert. (1970). Sarmal Dalgakıran. Courtesy James Cohan Gallery, Erişim 28.07.2018. https://news.artnet.com/art-world/spiral-jetty-utah-state-artwork-889433 STUDIO KCA. (2018). The Bruges Whale. Erişim 05.08.2018. http://www.panthalassa.org/the-bruges-whale-project/ Tandoğan Okşan. Erdi Es Burçin. (2018). Dünyada Ve Türkiye’de Arazi Sanatı(LAND ART). İdil, 7/51. s.1365. Teber Serol. (2001). Davranışlarımızın Kökeni. İstanbul: Say Yayınları. Udo Nils. (1998). Kızıl Kaya Yuvası. Red Rock Canyon California, Erişim 22.08.2018. http://www.fubiz.net/en/2016/07/28/nature-land-art-installations-by-nils-udo/ Yeşilbağ Melih. (2016). Hegemonyanın Harcı AKP Döneminde İnşaata Dayalı Birikim Rejimi. Ankara Üniversitesi SBF, 71/2. s. 609-613-614. Walter De Maria. (1977). New York Earth Room. Erişim 26.08.2018. https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artist-masterpiece-involved-filling-apartment-140-tons-dirttr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23040
dc.description.abstractThe aim of my survey is to Show the concrete barrier which are placed in frond of munipical buildings by law administrator. While the situation of "concrete mass" in the cities we live in is obvious, the decoration of the concrete barriers with artificial plants made the problem even more visible. According to the results of survey relation of capital with buildings formed today’s urban fabric, which is done to prevent economic crisis, is a natural disasters. Because it’s aim is to increase town fixed capital. The use of necessary unnatural energy resources in the production phase forms the basis of natural disasters. How and in what direction this destruction occurred on the natural environment reveals the reason for the existence of the thesis.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectİktidar
dc.subjectSermaye
dc.subjectSabit sermaye
dc.subjectKent
dc.subjectÇevre
dc.subjectÜretim
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.titleBeton Dünyatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırmanın temeli ülkemizde meydana gelen belediye yönetimine, kayyumlar atanmasıyla birlikte belediye binalarının güvenliğini sağlamak amacıyla belediye önlerine yerleştirilen beton bariyerlerdir. İçinde yaşadığımız kentlerdeki ‘’beton yığınların’’ durumu ortadayken söz konusu beton bariyerlerin de suni bitkilerle süslenmesi sorunun daha da görünür olmasını sağladı. Araştırma neticesinde sermayenin yapılaşma ile ilişkisinin tarım devrine kadar uzanması o dönemdeki ketlerin günümüz kent anlayışının da temelini oluşturmaktadır. Özelikle de günümüz kentlerin sermaye artırımı adına yapılan sabit sermaye, yine aynı doğrultuda ekonomik krizlerin önüne geçme adına yapılan doğal katliamlardır. Üretim aşamasında gerekli olan doğal olmayan enerji kaynaklarının kullanımı doğal felaketlerin temelini oluşturmaktadır. Doğal çevre üzerinde gerçekleşen bu yıkımın nasıl ve ne doğrultuda gerçekleştiği tezin varlık nedenini ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-10-21T12:56:11Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeimagetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record