Show simple item record

dc.contributor.advisorErtek, Hakantr_TR
dc.contributor.authorAndarood, Hossein Ghasemıtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:06:06Z
dc.date.available2015-10-15T07:06:06Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2304
dc.description.abstractThorough out the history, communication has been known as indispensable fact of life. Those have been realized by the various techniques and tools, are expressed and can be transferred. Nowadays confront with communication fields which have been affected by plastic arts is subjected. The sense of seeing always has become the main way of human communication. Especially utilizing the sense of seeing, graphic design in interiors message transmission can be realized in an easy and fast way.In the first chapter of thesis meaning and concept of communication is explored.In the other part of thesis, the perception of visual communication examines and the concept of visual thinking has been identified.In the second part of my thesis is about design and new evolutions in the field of designing. The main issue in the Art design is to create aesthetics and transfer it to the public in short way during the human life.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.subjectInterior designtr_TR
dc.titleİç Mimarlık Alanında Görsel İletişim Temelli Grafik Tasarım Çözümlemeleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1246tr_TR
dc.bolumİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.description.ozetİletişim tarih boyunca yaşamın vazgeçilmez bir gerçeği olarak bilinmiştir. Bununda çeşitli araç ve teknikler tarafından ifade edilmesi ve aktarılabilmesi gerçekleştirlmektedir. Günümüzde karşı karşıya olduğumuz iletişim alanlarının plastik sanatlardan etkilenmesi söz konusu olmuştur. Görme duyusu her zaman insan için iletişimin başlıca yollarından biri olmuştur. Özellikle görme duyusundan faydalanarak grafik tasarımın iç mekanlarında kolay ve hızlı bir şekilde mesaj iletimi gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmanın birinci bölümünde iletişimin anlamı ve kavramı incelenmektedir. Sonraki bölümde görsel iletişimin algısı irdelenip, görsel düşünce kavramı tanımlanmıştır. Tezimin ikinci bölümünde tasarım ve tasarım alanında yeni açılımlar yer almaktadır. Sanat'ta tasarlama nın en önemli konusu estetik yaratmak ve bunu kısa yolla topluma aktarmaktır. Tasarlama, insan hayatın boyunca, algılayıcı bir çevre yaratması ve geleceğini biçimlendirmesinde katkıda bulunmaktır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record