Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Meltemtr_TR
dc.contributor.authorDedekargınoğlu, Emretr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:06:06Z
dc.date.available2015-10-15T07:06:06Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2305
dc.description.abstractSquatter settlements in Turkey had been a problem for a period of seventy years that country could not be able to solve. For the last 15 years, squatter settlements are being cleaned by TOKİ in order to build high-rise social buildings. However, these housings failed to fulfill the needs of the people that are coming from squatter settlements. Therefore, it is necessary to know and analyze the needs and demands of these people in order to achieve a successful urban renewal result. In this thesis work, a selected squatter house from Ankara's Dikmen Valley has been analyzed in terms of interior spaces and the functionality of their utilization and a theoretical framework of squatter settlements in Turkey had been presented in terms of the notions like poverty, migration and urbanization. The aim of the thesis is to find the necessary tips that will lead the designers and urban planners to a design solution which would be suitable for the squatter populations.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.subjectSquatter settlementtr_TR
dc.titleYoksul İnsanların Barındığı Konut İç Mekânlarının İşlevsel Analizi: Dikmen Vadisi Gecekondu Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2156tr_TR
dc.bolumİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.description.ozetGecekondulaşma, Türkiye'nin yetmiş yılı aşkın bir süredir yaşadığı ve çözümleyemediği bir sorundur. Son 15 senedir TOKİ önderliğinde yapılan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında gecekondu bölgeleri temizlenmekte ve yerlerine yüksek katlı konutlar inşa edilmektedir. Fakat bu toplu konutların gecekondu bölgelerinde yaşamaya alışmış kişilerin ihtiyaçlarını karşılamadığı görülmüştür. Dolayısıyla gecekonduda yaşayan kesimlerin nasıl bir konut ve iç mekân kurgusu istediklerini bilmek ve analiz etmek gerekmektedir. Bu sebeple, bu tez çalışması kapsamında, Ankara'da Dikmen Vadisi'nde seçilmiş bir gecekondu evinin iç mekânına yönelik işlevsel bir analiz çalışması yapılmış ve gecekondu kavramının oluşumuna neden olan etmenler detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Gecekonduda yaşayan insanların, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve içinde yabancılık ve dışlanmışlık çekmeden yaşayabilecekleri iç mekân kurgularının önerilmesi içingerekli ipuçlarınınelde edilmesi amaçlanmaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record