Show simple item record

dc.contributor.advisorBalaman, Ufuk
dc.contributor.authorÖztürk, Fatma Feyza
dc.date.accessioned2020-10-27T11:50:43Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-07-20
dc.identifier.citationÖztürk, F. F. (2020). A Comparative Conversation Analytic Study on Pre-service English Teachers' Trouble Design in Micro-teachings and Actual Troubles in Pre-school EFL Classrooms (10350306) [Master’s thesis, Hacettepe University].tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23067
dc.description.abstractMicro-teaching has been a widely utilized technique in teacher training programs, and a considerable amount of research has been published on micro-teaching practices. However, there has been little research involving actual-teaching practices besides micro-teaching in the investigation process in a comparative manner. Considering this lack of literature by adopting a conversation analysis informed teacher training framework (i.e., IMDAT) that aspires to pre-service teachers‟ classroom interactional competence, 50 English pre-service teachers' both micro-teaching performances in the faculty classrooms and actual-teaching performances in preschool classrooms were video-recorded within the scope of an obligatory course named Teaching English to Young Learners. A data-driven and line-by-line multimodal conversation analysis of the 37-hour data revealed a previously unexplored phenomenon named as designed troubles. Accordingly, the conformity of the troubles in micro-teaching sessions designed by the pre-service teachers with the preschool students' actual troubles was investigated in this study. Consequently, the study has shown that the pre-service teachers' knowledge of the interactional architecture of real classrooms and the interactional repertoires of the student profile is inextricably intertwined with the authenticity of the designed troubles and micro-teaching practices. Moreover, the study found that the pre-service teachers were confronted with more various trouble types and utilized numerous interactional resources in their actual-teachings. Therefore, this study underlines the significance of integrating classroom interactional patterns into the teacher training programs to raise the pre-service teachers' awareness of classroom language and prepare them for the potential interactional troubles they might encounter during their future careers.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMikro öğretimtr_TR
dc.subjectGerçek öğretim
dc.subjectKasıtlı sorunlar
dc.subjectGerçek sorunlar
dc.subjectSınıf etkileşimi
dc.subjectSınıf içi etkileşimsel yeti
dc.subjectKonuşma çözümlemesi
dc.subjectIMDAT öğretmen yetiştirme modeli
dc.subject.lcshİngiliz dilitr_TR
dc.titleA Comparatıve Conversatıon Analytıc Study on Pre-Servıce Teachers' Trouble Desıgn in Mıcro Teachıngs and Actual Troubles in Pre-School Efl Classroomstr_TR
dc.title.alternativeİngilizce Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretimlerdeki Kasıtlı Sorunları ve Okul Öncesi Yabancı Dil Sınıflarındaki Gerçek Sorunlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Konuşma Çözümlemesi Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetMikro öğretim, öğretmen yetiştirme programlarında yaygın olarak kullanılan bir tekniktir ve mikro öğretim uygulamaları hakkında önemli miktarda araştırma yayınlanmıştır. Bununla birlikte, araştırma sürecinde mikro öğretimin yanı sıra gerçek öğretim uygulamalarını, mikro öğretimlerle bağlantılı bir biçimde içeren ve karşılaştıran çok az araştırma bulunmaktadır. Literatürdeki bu eksiklik göz önüne alınarak, konuşma çözümlemesi yöntemi temelli ve aday öğretmenlerin sınıf içi etkileşim yetilerini geliştirmelerini amaçlayan bir öğretmen yetiştirme modeli (IMDAT) aracılığıyla, 50 İngilizce öğretmen adayının hem fakülte sınıflarındaki mikro öğretim performansları hem de okul öncesi sınıflarındaki gerçek öğretim performansları "Çoçuklara İngilizce Öğretimi" isimli zorunlu bir dersin kapsamında video kaydına alınmıştır. 37 saatlik verinin veri güdümlü, satır satır ve çok kipli konuşma çözümlemesi, yaygın ama keşfedilmemiş, "tasarlanmış sorun" şeklinde adlandırılan bir olguyu ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda, bu çalışmada, aday öğretmenler tarafından tasarlanmış etkileşimsel sorunların, okul öncesi öğrencileri tarafından etkileşimde meydana gelen gerçek sorunlarla olan benzerliği araştırılmıştır. Sonuç olarak, çalışmada aday öğretmenlerin gerçek öğretimlerinde daha çeşitli sorun türleriyle karşılaştıklarını ve daha fazla sayıda etkileşimsel kaynak kullandıkları bulunmuştur. Ayrıca çalışma aday öğretmenlerin gerçek sınıftaki etkileşimsel yapıları ve öğrencilerin etkileşimsel repertuvarları hakkındaki bilgilerinin, tasarlanmış hataların ve mikro öğretim etkinliklerinin gerçekçiliği ile ayrılmaz bir şekilde iç içe olduğunu göstermiştir. Bu nedenle bu çalışma, aday öğretmenlerin sınıf dili hakkında farkındalıklarını artırmak ve onları gelecek kariyerlerinde karşılaşabilecekleri potansiyel sorunlara hazırlamak için sınıflardaki etkileşimsel yapıların öğretmen yetiştirme programlarına entegre edilmesinin önemini vurgulamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-10-27T11:50:43Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeanimationtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record