Show simple item record

dc.contributor.advisorYazıcı , Nermin
dc.contributor.authorGünsel ,Goncagül
dc.date.accessioned2020-10-27T12:10:56Z
dc.date.issued2020-09
dc.date.submitted2020-08-17
dc.identifier.citationGünsel, G. (2020). Geçici koruma altındaki Suriyelilerin mesleki ve Türkçe eğitiminde dil becerilerine yönelik bir ihtiyaç analizi: Mersin örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23071
dc.description.abstractSince the start of the civil war in Syria in 2011, Turkey has hosted the Syrian refugees and continues to do so. According to data from the Directorate of Immigration Administration, the number of registered Syrian refugees living in Turkey and migrated to Turkey reached 3,588,131 as of 12.03.2020. For this reason, projects aiming to ensure their social cohesion, employment and language education are carried out for Syrians who are under Temporary Protection. One of these projects is the Sequa-TAMEB Project. Within the scope of the project, vocational training courses for Syrians living in Turkey are organised in the fields of molding, welding, etc. Their Turkish education is carried out by Ankara University TÖMER. According to the CEFR, participants who reach A1 language level start their vocational education.This study aims to describe the necessary vocational language skills that Syrians refugees will need in their vocations when learning Turkish as a foreign language within the Sequa-TAMEB Project in Mersin Province. In this context, a Language Skills Needs Analysis scale was developed and was applied The scale developed was applied to 70 male Syrian trainees participating in the project conducted in Mersin, and it was observed that the language skills required by the participants did not differ in terms of the vocational education they received. However, it was concluded that reading and listening skills are needed during vocational training while speaking and listening skills are necessary in work life after vocational training. The need for writing skill is last during and after vocational training.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYabancı dil olarak Türkçe öğretimitr_TR
dc.subjectİhtiyaç analizi
dc.subjectDil becerileri
dc.subjectMesleki eğitim
dc.subjectSuriyeliler
dc.subjectGeçici koruma
dc.subjectMersin örneği
dc.titleGeçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Mesleki Ve Türkçe Eğitiminde Dil Becerilerine Yönelik Bir İhtiyaç Analizi (Mersin Örneği)tr_TR
dc.title.alternativeA Needs Analysıs For Language Skılls Of The Syrıans Under Protectıon In Theır Vocatıonal And Turkısh Languageraınıng (Mersin Example)tr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet2011 yılında Suriye’de iç savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmıştır ve yapmaya da devam etmektedir. 12.03.2020 tarihi itibarıyla Göç İdaresi Müdürlüğünün verilerine göre Türkiye’ye göç eden ve Türkiye’de yaşayan kayıtlı Suriyeli göçmen sayısı 3.588.131’e ulaşmıştır. Suriyelilerin nüfusu Kilis, Hatay, Mersin, Ankara ve İstanbul bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Bu sebeple, özellikle bu bölgelerde Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere yönelik olarak onların sosyal uyumlarını, istihdamlarını ve dil öğretimlerini sağlamayı amaçlayan projeler yapılmaktadır. Yurt dışı ve yurt içi destekli bu projeler aracılığı ile okul çağındaki öğrencilere eğitim, yetişkinlere günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere dil ve istihdamlarını sağlayabilmek için meslek eğitimleri verilmektedir. Bu projelerden biri Almanya’da Sequa gGmbH adlı kamu yararına çalışan firma tarafından desteklenen Sequa-TAMEB Projesidir. Proje kapsamında Türkiye’de yaşayan Suriyelilere meslek eğitim kursları (kalıpçılık, kaynakçılık, vb.) düzenlenmektedir. Türkçe eğitimleri Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından sürdürülmektedir. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesine göre A1 dil düzeyine ulaşan kişiler meslek eğitimlerine başlamaktadır. Bu çalışma ile Mersin ilinde Sequa-TAMEB Projesi kapsamında meslek eğitimi alan ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyelilerin Türkçe öğrenirken, yapacakları mesleklere ilişkin gereksinim duydukları dil becerilerini betimlemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda “Dil Becerileri İhtiyaç Analizi Ölçeği” geliştirilmiş ve veriler anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Hazırlanan anket, Mersin ilinde düzenlenen Sequa-TAMEB Projesine katılan 70 erkek Suriyeli kursiyere uygulanmış ve katılımcıların ihtiyaç duydukları dil becerilerinin meslek türlerine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Ancak, meslek eğitimi sırasında okuma ve dinleme; meslek eğitimi sonrasında, iş yaşamında ise konuşma ve dinleme becerilerine ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yazma becerisine duyulan ihtiyaç, meslek eğitimi sırasında ve sonrasında en son sıradadır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-10-27T12:10:56Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record