Show simple item record

dc.contributor.authorBıçakcı, Mehmet
dc.contributor.authorBaloğlu, Mustafa
dc.date.accessioned2020-11-18T08:59:48Z
dc.date.available2020-11-18T08:59:48Z
dc.date.issued2018-12-23
dc.identifier.citationBıçakcı, M. & Baloğlu, M. (2018). Creativity in research with gifted samples in Turkey, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 19(3), 327-343. DOI: 10.17679/inuefd.481895tr_TR
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17679/inuefd.481895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23117
dc.description.abstractÖzel yeteneklilerin yaratıcılık becerileri üzerine birçok araştırma yapılmasının sebebi, yaratıcılığın bu bireylerin temel özelliklerinden biri olarak anılmasından kaynaklanmaktadır. Bu nitel doküman analizi çalışmasının amacı, Türkiye’deki özel yetenekli öğrencilerin yaratıcılık beceriler üzerine yapılan çalışmaları incelemektir. Literatür taraması sürecinde, elektronik veri tabanlarının gözden geçirilmesi araştırmaların başlıklarında, özetlerinde ya da anahtar kelimelerinde özel yetenekli (gifted/talented), yaratıcı düşünme (creative thinking) ve yaratıcılık (creativity) kelimelerinin kullanımı ile yapılmıştır. Tarama sonucunda, dışlama ve dahil etme kriterlerine uyan çalışmaların seçilmesinin ardından 12 doktora tezi, altı yüksek lisans tezi ve üç araştırma makalesi olmak üzere toplam 21 çalışmaya ulaşılmıştır. Türkiye’deki özel yeteneklilerin yaratıcılık becerileri üzerine yapılan bu araştırmalardan 18’i deneysel desende gerçekleşirken, üçü diğer nicel araştırma desenleri ile yapılmıştır. Doküman incelemesinin ardından elde edilen verilere göre bu çalışmalarda dört kez Yaratıcı Düşünme – Şekilsel Üretim Testi, iki kez Yaratıcılık Ölçeği (How Creative Are You?) ve 16 kez Torrance Yaratıcı Düşünme Testi kullanılmıştır. Araştırmaların çoğu 2011-2014 yılları arasında yapılmıştır. Sonuç olarak güncel araştırmalara ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherİnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisitr_TR
dc.relation.isversionof10.17679/inuefd.481895tr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution 4.0 United States
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectcreativity, document analysis, gifted students, torrance test of creative thinking.tr_TR
dc.subject.lcshEğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.tr_TR
dc.titleTürkiye’de Özel Yeteneklilerle Yapılan Araştırmalarda Yaratıcılıktr_TR
dc.title.alternativeCreativity in Research with Gifted Samples in Turkeytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articletr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiontr_TR
dc.relation.journalİnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Eğitimtr_TR
dc.identifier.volume19tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage327tr_TR
dc.identifier.endpage343tr_TR
dc.indexingYoktr_TR
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess