Show simple item record

dc.contributor.advisorAsiltürk , Emine Nur (Ozanözgü)tr_TR
dc.contributor.authorAhundzade, Esmertr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:06:07Z
dc.date.available2015-10-15T07:06:07Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2315
dc.description.abstractLocation is broadly people purpose with its natural environment limitation, artificial change and expression of social organization speculative pricing. Designed space is functional and symbolic concept in opinion reflecting as outer shell. To bought together the concept of space colors, textures, such items materials and as a result of space implementation achieves identify with users. The concept of space, definition, perception of space and space design defines meanings broadly discussed in the first part. In second part all about design, interior design, design analysis, improving, function, accessibility and aesthetics (material, color, texture) was investigated. Interior design profession is known as Lady designers projects and has been institutionalized. Both in written and visual materials on this field increased recognition of profession and projected interiors has gained its own identify.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.subjectLocationtr_TR
dc.titleSosyo Kültürel Değişim Kapsamında İç Mekanda Renk Kullanımı ve Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1334tr_TR
dc.bolumİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.description.ozetMekan en geniş anlamda; insanın bir amaca yönelik olarak doğal çevrede gerçekleştirdiği bir sınırlama, yapay bir değişim, sosyal örgütlenmenin ifadesi olan bir kurgulamadır. Tasarlanan mekan, zihinde yaratılan kavramı fonksiyonel ve simgesel olarak dışa yansıtanbir kabuk olarak da değerlendirilmektedir. Mekan kavramı renk, doku, malzeme gibiöğelerinin biraraya getirilmesi ve mekana uygulanması sonucunda kullanıcısıyla birlikte kimlik kazanır. Mekan kavramı, tanımı, mekan algısı ve mekan tasarımında anlam üretmekle ilgili tanımlar birinci bölümde geniş bir şekilde ele alınmıştır.İkinci bölümde tasarım ve iç mimarlık, iç mekanda tasarım süreci, tasarım analizi ve geliştirme, fonksiyon ve erişilebilirlik, estetik(malzeme, renk, doku) incelenmiştir. İçmimarlık mesleği, bayan tasarımcıların proje çalışmalarıyla tanınmış ve kurumsallaşmıştır. Bu alandaki yazılı ve görsel malzemenin artmasıyla birlikte mesleğin tanınırlığı artmış ve projelendirilmiş iç mekanlar kimlik kazanmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record