Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşoğlu, Kenantr_TR
dc.contributor.authorFakıbaba Dedeoğlu, Esintr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:06:07Z
dc.date.available2015-10-15T07:06:07Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2322
dc.description.abstractThe scope of the thesis has been the assesment of the path to be followed during the process of re-functioning as well as the technical and functional analysis of contemporary function subsequent to restoration activity, taking Sivrihisar Armenian Church as a sample, which carries historical value and which is planned to be transformed into a cultural center as a result of a refunctioning process. Following the information on the study given in the introduction part, the first chapter includes the purpose, context and methodology of the study. The second chapter includes the description and concept for historical environment, protection, restoration and re-functioning. The third chapter includes the factors affecting the choise of appropriate functions for buildings worth protection as well as technical and functional analysis of intervention to interior space following the functioning. The fourth chapter investigates church structures with historical value with the purpose to specify the scope of the study. The chapter, besides the church definition, includes the history and architectural characteristics of Armenian Churches, as the sample chosen is an Armenian Church. The fifth chapter includes the church samples in İtaly which are re-functioned with new functions. The sixth chapter provides information about Sivrihisar county, since the sample chosen is an Armenian Church in Sivrihisar. The seventh chapter provides general information about the Sivrihisar Armenian Church as the field of study as well as analysis of building survey, restitution and restoration activities. The eighth chapter analyses the study area within the scope of analysis methods derived as a result of the research carried on in chapter three. The ninth chapter provides the result and assesment of the study.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectRe-functioningtr_TR
dc.titleTarihi Değer Taşıyan Kiliselerde Yeniden İşlevlendirme Sürecinin ve İç Mekan Çözümlerinin İrdelenmesi: Sivrihisar Ermeni Kilisesi Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2012/114tr_TR
dc.contributor.departmentoldİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.description.ozetTez kapsamında, tarihi değer taşıyan ve yeniden işlevlendirilerek bir kültür merkezine dönüştürülmesi planlanan Sivrihisar Ermeni Kilisesi örneği üzerinden, yeniden işlevlendirme sürecinde izlenmesi gereken yol ve restorasyon sonrası çağdaş işlevin teknik ve işlevsel analizlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Giriş bölümünde; çalışma hakkında verilen genel bilginin ardından birinci bölümde çalışmanın amacı, alanı ve yöntemi ifade edilmektedir. İkinci bölümde; tarihi çevre, koruma, restorasyon ve yeniden işlevlendirme tanım ve kavramlarına yer verilmektedir. Üçüncü bölümde; korumaya değer yapılarda yeniden işlevlendirme sürecinde uygun işlev seçimini etkileyen faktörler ve işlev sonrası iç mekân müdahalelerine yönelik teknik ve işlevsel analizlere yer verilmektedir. Dördüncü bölümde; çalışma alanını daha özele indirgemek açısından tarihi değer taşıyan kilise yapıları incelenmektedir. Kilise’nin tanımına yer verilen bölümde seçilen örneğin bir Ermeni Kilisesi olması nedeniyle Ermeni Kilisesi tarihi ve mimari özelliklerine de yer verilmektedir. Beşinci bölümde; İtalya’dan çeşitli işlevler ile yeniden işlevlendirilen kilise örnekleri yer almaktadır. Altıncı bölümde; Sivrihisar Ermeni Kilisesi’nin örneklendirilmesi nedeniyle bu bölümde Sivrihisar ilçesi hakkında bilgi verilmektedir. Yedinci bölümde; çalışma alanı olarak seçilen Sivrihisar Ermeni Kilisesi ile ilgili genel bir bilgi ve bu alanda yapılan detaylı rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları analiz edilmektedir. Sekizinci bölümde; üçüncü bölümde yapılan araştırma ile elde edilen analiz yöntemleri benimsenerek, çalışma alanı bu yöntem doğrultusunda incelenmektedir. Dokuzuncu bölümde; yapılan çalışmanın sonucu ve değerlendirmesi yapılmaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record