Show simple item record

dc.contributor.advisorKUTLAR OĞUZ, Fatma Sabiha
dc.contributor.authorUĞUR, Fatih
dc.date.accessioned2021-01-22T11:45:35Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-01-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23296
dc.description.abstractAhmedî, who is one of the fathers of classical Turkish Literature, is one of the prominent poets of the fourteenth century Turkish Literature. In this study, how Ahmedî’s rich mythological accumulation reflected on the historical, legendary and mythological figures in his Dîvân and how the mythological cultural backgraund of Ahmedî and in the perception of the poems of his period, and to exemplify them with couplets in the context of archetypes. In the fist part of this two-part study, prophets and people who are adverted in holy books are itemized and their extraordinary features are analyzed in the context of archetypes. In the second part, mythological and legendary figures are itemized and their archetypes and how they are reflected in Ahmedî’s Dîvân are analyzed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectKlasik Türk edebiyatı, Ahmedî, Dîvân, şahıslar, mitolojitr_TR
dc.titleAhmedî Dîvânı'nda Tarihî, Efsanevî, Mitolojik Şahıslar ve Arktipleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKlasik Türk edebiyatının kurucularından olan Ahmedî, XIV. asır Türk edebiyatının önde gelen şairlerindendir. Şiirlerinde pek çok tarihî, efsanevi ve mitolojik unsura yer vermiştir. Bu çalışmada da Ahmedî’nin sahip olduğu zengin mitolojik birikimin, Dîvân’ında yer alan tarihî ve efsanevi şahıslar üzerine nasıl yansıdığı ve şairin muhayyilesinde nasıl şekillendiği anlatılmış ve beyitlerle örneklendirilmiştir. Çalışmanın temel amacı, Ahmedî’nin ve yaşadığı dönemin şiir anlayışındaki mitolojik kültür birikiminin arketipleri bağlamında ortaya konması ve beyitlerle örneklendirilmesidir. İki bölüme ayrılan çalışmanın ilk bölümünde peygamberler ve kutsal kitaplarda zikredilen şahıslar maddelere ayrılarak arketipleri bağlamında incelenmiştir. İkinci bölümde ise mitolojik ve efsanevi şahıslar yine maddelere ayrılarak arketipleri ve Ahmedî Dîvânı’na yansıma biçimleri incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2023-01-24T11:45:35Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record