• İnter-disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri 

      Görgün Baran, Aylin; Çakır, Mehmet (Hacettepe Üniversitesi, 2016)
      Gençlik üzerine yapılan açıklamaların uzun bir liste oluşturduğu dikkate alınırsa bu konuda söylenmemiş olanın ne olduğunu sorgulamak, bizi yeniden gençlik çalışmalarına doğru itmektedir. Bu noktadan bakıldığında elinizdeki ...