• Sosyoloji Yazılar 1 

   Güngör Ergan, Nevin; Burcu, Esra; Şahin, Birsen (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Prof.Dr. M. Cihat ÖZÖNDER 1971 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Boiümü'nden mezun olduktan sonra, aynı yıl aynı Bölümde Asistan olarak gö­reve başlamıştır. Doktorasını bitirdikten sonra iki yıl süre ile Güney Kore ...
  • Sosyoloji Yazılar 2 

   Güngör Ergan, Nevin; Burcu, Esra; Şahin, Birsen (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Prof..Dr. Orhan TÜRKDOĞAN hayatını milletimiz, devletimiz ve vatanı­mız için değerli hizmetler vererek yaşamış, eğitim-öğretim faaliyetleriyle, verdiği konferans ve bildirileriyle, yazdığı kitap ve makaleleriyle Türk ...
  • Sosyoloji Yazıları 3 

   Güngör Ergan, Nevin; Şahin, Birsen; Burcu, Esra (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Hüseyin Yalçının hayat felsefesinde insanı merkeze almak, insana hizmet etmek var; bu insan küçük bir çocuk, bir yaşlı, bir genç, bir engelli olabilir. 1980'li yıllar. Kasım 1981'de Yükseköğretim Kurulu kuruldu. 1982'de ...