• Sosyoloji Yazılar 1 

      Güngör Ergan, Nevin; Burcu, Esra; Şahin, Birsen (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
      Prof.Dr. M. Cihat ÖZÖNDER 1971 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Boiümü'nden mezun olduktan sonra, aynı yıl aynı Bölümde Asistan olarak gö­reve başlamıştır. Doktorasını bitirdikten sonra iki yıl süre ile Güney Kore ...